Nawigacja

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Inga Budweil 04.05.2016
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.08.2020 10:10 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
24.08.2020 10:10 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
24.08.2020 10:09 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
20.07.2020 10:53 Krzysztof Kopeć
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
17.07.2020 13:48 Krzysztof Kopeć
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
09.04.2020 14:55 Anna Cisek
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
09.04.2020 14:53 Anna Cisek
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
09.04.2020 14:50 Anna Cisek
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
15.11.2019 10:05 Anna Cisek
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
04.06.2019 13:49 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
13.03.2019 14:37 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
13.03.2019 14:34 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
13.03.2019 14:13 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
13.03.2019 14:12 Barbara Niedzielko
publikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
13.03.2019 14:12 Barbara Niedzielko
publikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
13.03.2019 13:47 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
13.03.2019 13:37 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
26.10.2018 12:33 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
26.10.2018 12:33 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
03.08.2018 08:25 Anna Cisek
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
03.08.2018 08:23 Anna Cisek
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
03.08.2018 08:14 Anna Cisek
publikacja
Załącznik: treść ustawy, opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, z 2018 r. poz. 5, 369, 1000, 1277
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
02.07.2018 15:07 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
20.04.2018 15:19 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
20.04.2018 15:03 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
20.04.2018 15:01 Barbara Niedzielko
publikacja
Załącznik: Ustawa lustracyjna Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z uzupełnieniami 2018 r. poz. 538, 650, 651.
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
04.04.2018 11:27 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
04.04.2018 11:22 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
04.04.2018 11:21 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Załącznik: Ustawa z 18 grudnia 1998 po zmianach z 26 stycznia 2018
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
04.04.2018 11:20 Barbara Niedzielko
publikacja
Załącznik: Us
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
14.02.2018 15:20 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
14.02.2018 15:18 Barbara Niedzielko
publikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu...
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
28.12.2017 14:05 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
28.12.2017 14:03 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Załącznik: Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
28.12.2017 14:02 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie lustracyjne
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
21.12.2017 14:04 Krzysztof Kopeć
modyfikacja
Załącznik: Ustawa lustracyjna - tekst ujednolicony
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
21.11.2017 11:55 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
21.11.2017 11:48 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
21.11.2017 11:37 Anna Cisek
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
23.06.2016 11:34 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
23.06.2016 11:29 Barbara Niedzielko
modyfikacja
Załącznik: Ustawa lustracyjna - tekst ujednolicony
Dokument: Ustawa
Kategoria: Ustawa
do góry