Nawigacja

Aktualności

Informacje dla osób kandydujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 1. Kto podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego?

  Każdy kandydat w wyborach, urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., ma obowiązek złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia.
 2. Kiedy należy złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia? 

  Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie.
 3. Komu należy złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia?

  Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia należy złożyć komitetowi wyborczemu.
 4. Kto składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego?

  Jeżeli kandydat składał już oświadczenie lustracyjne w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę i wzór (po 14 września 2007 r.), zamiast oświadczenia składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia – ze wskazaniem kiedy, komu i w związku z jaką funkcją publiczną składał ówcześnie oświadczenie lustracyjne.
 5. Jak wypełnić druk oświadczenia lustracyjnego?

Osoba składająca oświadczenie lustracyjne powinna dokonać tego z uwzględnieniem wskazówek umieszczonych w dolnej części ustawowego wzoru i po zapoznaniu się z treścią ustawy lustracyjnej. W przypadku, kiedy osoba oświadcza, że nie pracowała, nie pełniła służby ani nie była współpracownikiem, ogranicza się jedynie do wypełnienia, dokonania stosownych podkreśleń i podpisania części A oświadczenia lustracyjnego, tzw. negatywnej. Natomiast w przypadku, kiedy osoba przyznaje się do pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa, wypełnia, podpisuje, dokonuje stosownych podkreśleń w części A oświadczenia, tzw. pozytywnej oraz obligatoryjnie uzupełnia i składa podpis w części B opisowej.

Zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze oświadczenia lustracyjnego stanowiącym załącznik nr 1 a do ustawy lustracyjnej, osoba składająca oświadczenie lustracyjne zobowiązana jest do podkreślenia właściwego zapisu, a nie jego przekreślenia.

 1. Czy mogę złożyć oświadczenie lustracyjne opatrzone podpisem elektronicznym, w postaci skanu lub kopii?

Nie, ustawa lustracyjna nie przewiduje takich form. Oświadczenie lustracyjne musi być osobiście wypełnione, odręcznie podpisane przez kandydata i dostarczone w oryginale.

 1. Gdzie mogę sprawdzić czy składałem oświadczenie lustracyjne?

Dane potrzebne do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia Biuro Lustracyjne udostępnia za pośrednictwem Systemu informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Ponadto, powyższe dane możemy pozyskać kontaktując się telefonicznie z Biurem Lustracyjnym IPN.

do góry