Nawigacja

Aktualności

Promocja publikacji Archiwum IPN „Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin »zdrajców ojczyzny« represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486”

8 maja 2024 r. w Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbyła się promocja publikacji Archiwum IPN „Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin »zdrajców ojczyzny« represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486”

Promocja publikacji Archiwum IPN „Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin »zdrajców ojczyzny« represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486” – Warszawa, 8 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja publikacji Archiwum IPN „Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin »zdrajców ojczyzny« represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486” – Warszawa, 8 maja 2024. Na zdj. dyrektor AIPN Marzena Kruk. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja publikacji Archiwum IPN „Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin »zdrajców ojczyzny« represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486” – Warszawa, 8 maja 2024. Na zdj. zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja publikacji Archiwum IPN „Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin »zdrajców ojczyzny« represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486” – Warszawa, 8 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja publikacji Archiwum IPN „Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin »zdrajców ojczyzny« represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486” – Warszawa, 8 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja publikacji Archiwum IPN „Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin »zdrajców ojczyzny« represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486” – Warszawa, 8 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)

Zebranych gości powitała dyrektor Archiwum Instytutut Pamięci Narodowej Marzena Kruk, która podziękowała Piotrowi Jakubowskiemu, dyrektorowi Domu Spotkań z Historią, za zaproszenie i współpracę w organizacji wydarzenia.

Następnie głos zabrał zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski, który podkreślił, jakie znaczenie ma badanie i przypominanie sowieckich zbrodni popełnionych na Polakach w ramach antypolskiej operacji NKWD, a także podziękował autorom za podjęcie tematu tragicznych losów najbliższych – żon i dzieci – Polaków uznanych przez sowiecką machinę terroru za „zdrajców ojczyzny”.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja o książce, w której udział wzięli jej autorzy: zastępca dyrektora AIPN Mariusz Kwaśniak oraz dr Bożena Witowicz i Paweł Zielony z AIPN. Rozmowę poprowadził Adam Hlebowicz z Biura Edukacji Narodowej IPN. Podczas dyskusji Mariusz Kwaśniak przypomniał historię nawiązania przez IPN współpracy z ukraińskimi obwodowymi archiwami państwowymi w Chmielnickim, Odessie i Winnicy, z których pozyskano materiały archiwalne będące podstawą omawianej publikacji. Dr Bożena Witowicz i Paweł Zielony przybliżyli uczestnikom spotkania zakres represji, które na mocy rozkazu NKWD nr 00486 dotknęły rodziny Polaków uznanych za zdrajców sowieckiej ojczyzny.

 

* * *

Publikacja „Bez winy i bez przyszłości. Losy członków rodzin »zdrajców ojczyzny« represjonowanych na mocy rozkazu NKWD nr 00486” przedstawia genezę, przebieg i tragiczne konsekwencje operacji, przeprowadzonej na mocy rozkazu sowieckiego NKWD nr 00486 z 1937 r., skierowanej przeciwko rodzinom Polaków uznanych za „zdrajców ojczyzny”, w głównej mierze kobietom i ich dzieciom.

Jest to pierwsza publikacja IPN podejmująca tę tematykę. Przy opracowywaniu książki wykorzystano materiały archiwalne pozyskane ze współpracujących z Archiwum IPN ukraińskich obwodowych archiwów państwowych w Chmielnickim, Odessie i Winnicy. Publikacja ilustrowana jest, nigdy wcześniej nieprezentowanymi, fotografiami ofiar i kopiami oryginalnych dokumentów.

do góry