Nawigacja

Zapowiedzi wydawnicze IPN

 

Michał Wenklar, Kościół Żydzi Jezuici. Wokół pomocy Żydom w czasie II wojny światowej, IPN, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021, ISBN 978-83-8229-341-8

Książka dotyczy pomocy udzielanej przez Polaków, a zwłaszcza przez Kościół katolicki i jezuitów, Żydom w czasie II wojny światowej.

Całość otwiera esej argentyńskiego rabina Abrahama Skorki, dziecka Żydów uratowanych z Holocaustu. Kolejne artykuły dotyczą: relacji polsko-żydowskich przed wojną, warunków udzielania pomocy w czasie wojny, piśmiennictwa z okresu PRL na temat pomocy Żydom, kwestii Żydów-neofitów, przypadków udzielania pomocy przez jezuitów.

 

Rafał Reczek, Áron Máthé, Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, Miasta Wolności. Poznań–Budapeszt 1956, Poznań–Warszawa 2021, 978-83-8229-369-2; 978-83-8229-370-8

W 1956 r. zarówno w Polsce jak i na Węgrzech doszło do wystąpienia społeczeństwa przeciwko władzy komunistycznej. Na ulice stolicy Wielkopolski 28 czerwca wyszli robotnicy z największych w regionie zakładów pracy. Przez kilka godzin trwały walki, które zakończyło wejście do miasta wojska. Pokojowa manifestacja 23 października w Budapeszcie, podczas której głoszono poparcie dla zmian na szczycie władzy w Polsce, przerodziła się w powstanie. W Moskwie, wobec utraty zaufania Kremla do ówczesnych władz komunistycznych oraz groźby wyjścia Węgier z Układu Warszawskiego, podjęto decyzję o zbrojnej interwencji, która zakończyła się krwawą pacyfikacją kraju.

Książka wydana w dwóch wersjach językowych: polskiej i węgierskiej.

 

 

„Polish-Jewish Studies”, tom 2/2021

Dwujęzyczny (polsko-angielski) rocznik jest poświęcony historii społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku, utrwalaniu pamięci o polskich Żydach oraz wzajemnym i skomplikowanym relacjom polsko-żydowskim. W zamierzeniu redaktorów periodyk został przygotowany jako forum wymiany aktualnych ustaleń badawczych w obszarze „Jewish Studies” przez badaczy z różnych ośrodków naukowych.

Treść drugiego numeru obejmuje przede wszystkim artykuły odnoszące się do szerokiego spektrum relacji polsko-żydowskich. Edycję zamykają polemiki i recenzje opracowań badawczych z ostatnich lat, a także sprawozdania z konferencji naukowych.

Drugi numer periodyku zostanie opublikowany także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej IPN na portalu przystanekhistoria.pl.

 

DO POBRANIA: Spis treści 

 

 
 

Za kratami więzień i drutami obozów. Wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914–1921, tom 1 i 2, Warszawa 2021, 664 s., ISBN 978-83-8229-334-0

Zbiór tekstów wspomnieniowych napisanych przez więźniów ideowych – żołnierzy walczących o niepodległość Polski w latach 1914–1921 i więzionych m.in. w obozach w Werlu, Hawelbergu, Szczypiornie, Beniaminowie, Huszcie, Máramaros Sziget i innych.

 

 
 

Aparat Bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956. Organizacja – ludzie – działalność, red. Magdalena Semczyszyn, Zbigniew Stanuch, Szczecin 2021, 680 s., ISBN 978-83-8229-340-1

Tom studiów poświęcony historii szczecińskiego aparatu bezpieczeństwa w latach 1945–1956. Znalazły się w nim 22 artykuły napisane przez badaczy, którzy w swojej pracy koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem resortu bezpieczeństwa, bądź też korzystają z materiałów wytworzonych przez służby specjalne PRL w toku prac nad różnymi, czasami dalekimi od „polityczno-represyjnej perspektywy” tematami. 

 
 

Problemy funkcji archiwów, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Warszawa 2021, („Symposia Archivistica”, t. 7) ISBN 978-83-8229-283-1

W siódmym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy funkcji archiwów”, zorganizowanego w dniach 7–8 listopada 2019 r. w Toruniu przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Jan Sienkiewicz, Groby polskie na Litwie. Tom 2: Rejon wileński, cz. II, Warszawa 2021, 704 s., ISBN 978-83-8229-349-4

Opracowanie Jana Sienkiewicza obejmuje całość zachowanych obiektów cmentarnych rejonu/powiatu wileńskiego. Jest opisem i wyjaśnieniem kwestii etniczności (polskości) obszaru, zbadaniem brzmienia/zapisów/etnogenezy nazwisk charakterystycznych dla badanego terenu i wreszcie niezastąpionym źródłem do poszukiwań osobowych dla dzisiejszych mieszkańców Wileńszczyzny, ale chyba przede wszystkim dla rodzin mieszkających w powojennej Polsce i oderwanych od miejsc rodzinnych.

 

Jan Sienkiewicz, Groby polskie na Litwie. Tom 1: Rejon wileński, cz. I, Warszawa 2021, 604 s., ISBN 978-83-8229-348-7

Niniejsze opracowanie Jana Sienkiewicza, stanowiące pełną inwentaryzację pochówków polskich na terenie rejonu wileńskiego, jest owocem jego wieloletnich, żmudnych i szczegółowych badań, poszukiwań oraz dokumentacji. Autor wykonał ogromną pracę w terenie, dokonując spisu z natury inskrypcji nagrobnych i sporządzając dokumentację fotograficzną.  

 

Jerzy Stanisław Kuntz „Palant”, „Kotwicz”, Spowiedź konspiratora i partyzanta, Białystok–Warszawa 2021, 821 s., ISBN  978-83-8229-252-7 

Jerzy Stanisław Kuntz – żołnierz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, Armii Krajowej na Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie, oficer Kedywu Inspektoratu Suwalskiego AK, kierownik samoobrony Obwodu AKO Augustów – pisał pamiętnik w latach 1939–1945. Zostawił barwny opis życia partyzanckiego żołnierzy UBK i AK w Puszczy Augustowskiej. Przedstawił wiele aspektów życia w Baranowiczach zajętych we wrześniu 1939 r. przez Sowietów, a później w okupowanej Warszawie. Ukazał także losy żołnierzy AK, którzy po zakończeniu wojny opuścili kraj w obawie przed represjami i przedostali się do alianckich stref okupacyjnych Niemiec, a później do Włoch, do 2. Korpusu gen. Andersa.

 

 

Zofia Fenrych, Synergia DA. Duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947–1990, Szczecin 2021, 327 s., ISBN 978-83-8229-287-9

Duszpasterstwo akademickie w Szczecinie w latach 1947–1990 było ważnym elementem życia społecznego i religijnego mieszkańców tego miasta. Nie tylko młodzieży, ponieważ przez długi okres oddziaływało również na dorosłych katolików świeckich.

 
do góry