Nawigacja

Zapowiedzi wydawnicze IPN

 

Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923, red. Magdalena Gibiec, Grzegorz Hryciuk, Robert Klementowski, Wrocław–Warszawa 2020, 544 s., ISBN 978-83-8229-086-8

Prezentowana publikacja składa się z 26 artykułów sporządzonych w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Stanowi efekt współpracy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, organizatorów międzynarodowej konferencji naukowej „Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923”, która odbyła się jesienią 2018 roku.

 

Marian Karczewski, Czy można zapomnieć? Wspomnienia z lat wojny 1939–1945, Warszawa 2021, 352 s., ISBN 978-83-8229-093-6

Wstrząsające wspomnienia Mariana Karczewskiego są niezwykłym dokumentem wojennych losów mieszkańców naszego kraju. Oddają atmosferę tamtych dni. Są świadectwem tego, kto był katem, a kto ofiarą. Przypominanie o tym wydaje się niezwykle aktualne i potrzebne również dziś w kontekście dyskusji na temat patriotycznych wartości i szacunku do naszej ojczyzny.

 

Jan Rulewski, Wysoka temperatura. Od wolności do wolności 1980-1990, oprac. naukowe Jan Olaszek, Warszawa 2021, 344 s., ISBN 978-83-8229-107-0

Jan Rulewski w czasach PRL był więźniem politycznym i jednym z liderów „Solidarności”, a w wolnej Polsce posłem na sejm i senatorem. „Wysoka temperatura….” to autobiograficzna opowieść dotycząca jego politycznego zaangażowania.

 

Marian Miszczuk, Jan Rossman, Warszawa 2021, 48 s., ISBN 978-83-8229-091-2, ISBN pdf 978-83-8229-092-9

Broszura z serii „Bohaterowie Niepodległej” poświęcona jest postaci Jana Rossmana – porucznika AK, harcmistrza, członka Głównej Kwatery Szarych Szeregów, jednego z komendantów Chorągwi Warszawskiej ZHP, dowódcy siatki pomocy więźniom i twórcy kursów podharcmistrzowskich Szarych Szeregów „Szkoła za lasem”.

Jan Rossman należał do pokolenia wychowanego w niepodległej Polsce, które znowu miało walczyć zbrojnie o wolność, a po wojnie – o dusze młodego pokolenia.

 

Michał Gruszczyński, Stanisław Leon Jeute „Cezary”, Warszawa 2021, 24 s. ISBN 978-83-8229-088-2.    

Broszura z serii „Bohaterowie Niepodległej” jest poświęcona postaci Stanisława Leona Jeute (1910–1943), warszawskiego luteranina, członka Obozu Narodowo-Radykalnego, uczestnika wojny obronnej Polski w 1939 r., szefa Wydziału „Zachód” Oddziału II Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego  oraz II zastępcy szefa Oddziału II Komendy Głównej Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego.

 

Paweł Piotr Warot, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Struktury – kadry – działalność, Białystok – Warszawa 2021, 939 s., ISBN 978-83-8229-079-0                        

W kolejnych częściach autor omawia powstanie, struktury i kadry komunistycznego aparatu represji na Warmii i Mazurach, udział WUBP w walce o kształt nowego ładu politycznego, udział WUBP w procesie kształtowania stosunków narodowościowych i społecznych, działania UB wobec sfery gospodarczej, działania przeciwko Kościołowi i związkom wyznaniowym. 

 

Tomasz Sikorski, Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy w PRL (1956–1989), Warszawa 2021, ISBN 978-83-8229-078-3

Monografia poświęcona jest środowiskom katolików świeckich w PRL w latach 1956–1989. Książka składa się poniekąd z dwóch części. W pierwszej przedstawiono historię środowisk, w drugiej zaś poszczególnych postaci z nimi związanych, czasami mniej znanych bądź po prostu zapomnianych. Książkę uzupełniają w większości dotąd niepublikowane fotografie pozyskane ze zbiorów prywatnych.

 

Bp Mariusz Leszczyński, Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, Warszawa 2020, 1120 s., ISBN 978-83-8098-328-1

Słownik zawiera 636 biogramów księży wyświęconych do 1945 r., którzy w latach 1939–1959 zostali zmuszeni do opuszczenia terytorium archidiecezji lwowskiej, z powodu II wojny światowej i przyczyn politycznych zaistniałych po jej zakończeniu. Autor w swojej pracy oparł się głównie na materiałach przechowywanych w archiwach diecezjalnych i zakonnych oraz na źródłach drukowanych i opracowaniach. 

 

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, zespół redakcyjny: Sławomir Poleszak (redaktor naczelny), Rafał Wnuk, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Lublin – Warszawa 2020, Wydanie II poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-8229-085-1     

Atlas prezentuje zasięg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojną aktywność polskiej partyzantki powojennej. Publikacja jest unikatowa ze względu na szczegółowość prezentowanych treści historycznych oraz bogactwo informacji z zakresu najnowszej historii Polski.          

 

Piotr Górka, Walki powietrzne w obrazach, Warszawa 2020, 172 s., ISBN 978-83-8098-329-8

Album jest zwieńczeniem wieloletniej pracy artystycznej Piotra Górki. Znajdują się w nim reprodukcje obrazów olejnych, na których autor przedstawia głównie historię Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie podczas II wojny światowej. Przez prawie trzydzieści lat ich tworzenia korzystał z pomocy i rad polskich lotników, weteranów II wojny światowej. Swoje płótna powielał litograficznie i drukował w niskich, ekskluzywnych nakładach. Odbitki te, własnoręcznie sygnowane przez wielu asów polskiego lotnictwa, są swoistym śladem historycznym. Każdy z zaprezentowanych w albumie obrazów znalazł się w odrębnym rozdziale zawierającym zarówno opis faktów historycznych – walk powietrznych przedstawionych na płótnach, jak i informacje na temat okoliczności powstawania dzieł i prywatnych kontaktów autora z bohaterami II wojny światowej lub ich potomkami.

 

 

„Śląski Almanach Powstańczy”, tom VI/2020, 182 s., ISSN 2450-2820

Kolejny, szósty już numer,  „Śląskiego Almanachu Powstańczego”, wydawanego przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, nosi tytuł „Emanacje powstań i plebiscytu górnośląskiego”. Poświęcony jest śladom powstań śląskich w różnych nośnikach pamięci m.in. w literaturze dokumentu osobistego, archiwaliach oraz podręcznikach. Stałym już elementem rocznika są omówienia najnowszych publikacji związanych z tematyką zmagań o Górny Śląsk w latach 1919–1921.

 

do góry