Nawigacja

Zapowiedzi wydawnicze IPN

 

 

Kamil Dworaczek, NSZZ „Solidarność” w PKP w latach 1980–1989. Przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, Wrocław–Warszawa 2020, 160 s., ISBN: 978-83-8098-900-9

Seria wydawnicza: „Opozycja w Polsce” / CPB „Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989”

W książce opisane zostały protesty, a także działania mające na celu polepszenie warunków płacowych i socjalnych kolejarzy oraz stan polskich kolei w latach osiemdziesiątych. 

 

„Karnawał” po amerykańsku. Ambasada USA w Warszawie wobec wydarzeń w Polsce od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r., red. Patryk Pleskot, Warszawa 2020, 736 s., ISBN: 978-83-8098-928-3

Seria wydawnicza: Warszawa Nie?pokonana, t. 22

W czasach „karnawału »Solidarności«” amerykańskich dyplomatów w Polsce interesowało dosłownie wszystko: od zakulisowych walk o wpływy w partii, przez nastroje w konkretnych środowiskach i grupach, artykuły prasowe, audycje telewizyjne i radiowe, sytuację w Kościele, działania najróżniejszych grup opozycyjnych, po takie szczegóły, jak natężenie ruchu na drogach i lotniskach, cena kanistra benzyny, długość kolejek i napisy na murach czy... gęstość wąsów Lecha Wałęsy.

 

Najbardziej tajemniczy kraj świata. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana 1930–1959 / The Most Mysterious of Countries. The Soviet Union in the Photographs and Writings of Julien H. Bryan 1930–1959, redakcja naukowa Tomasz Stempowski, Warszawa 2020, 440 s., ISBN: 978-83-8098-921-4

Dwujęzyczny album z fotografiami Juliena Bryana wykonanymi w czasie jego wizyt w Związku Sowieckim w latach 1930–1937, 1946–1947 oraz 1956–1959, ukazującymi m.in. życie codzienne w Moskwie, Leningradzie, Kijowie i innych miastach, na wsi oraz na Kaukazie i Syberii. Uzupełniają go teksty Bryana poświęcone jego podróżom do ZSRR i doświadczeniom z fotografowaniem i filmowaniem w tym kraju.

 

Sławomir Kalbarczyk, Małgorzata Kuźniar-Plota, Adam Siwek, Witold Wasilewski; przekład na rosyjski Ihar Melnikau, Katynskoje priestuplenije, Warszawa 2020, 72 s., ISBN: 978-83-8098-859-0 (druk), ISBN: 978-83-8098-860-6 (pdf online)

Rosyjska wersja broszury „Zbrodnia katyńska” (Warszawa 2020). W broszurze zawarto najważniejsze informacje na temat wydarzeń zwanych dziś zbrodnią katyńską, syntetyczny opisano ich kontekst historyczny i pamięć społeczną. Przedstawiono relację o przebiegu polskiego śledztwa w sprawie zbrodni NKWD, zobrazowano też najważniejsze upamiętnienia w kraju i za granicą oraz polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Kijowie, Charkowie i Miednoje.

 

Andrzej Grajewski, Michał Skwara, Agca non era solo. Sul coinvolgimento dei servizi segreti comunisti nell’attentato a Giovanni Paolo II, Katowice–Warszawa 2020, 456 s., ISBN: 978-83-8098-903-0

Publikacja (włoska wersja językowa książki wydanej przez  IPN Katowice z 2015 roku) ma wyjątkowy charakter. Zawiera procesowy dokument w postaci postanowienia o umorzeniu śledztwa autorstwa prokuratora oraz artykuł naukowy będący wnikliwą analizą historyczną. Taki dwudzielny układ książki (dokumentacyjno-analityczny) nie stanowi powszechnej praktyki wydawniczej. Książka jest próbą przybliżenia kulisów, przygotowań, przebiegu i konsekwencji zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku.

 

Sławomir Kalbarczyk, Armia Andersa w ZSRS 1941–1942. Niespełnione „braterstwo broni” z Armią Czerwoną, Warszawa 2020, 176 s., ISBN: 978-83-8098-920-7

Seria wydawnicza: „Biblioteka Biuletynu IPN”, tom 6

Zakulisowe rozmowy przywódców polskich na uchodźstwie, polityków sowieckich, brytyjskich i amerykańskich, konflikty interesów między głównymi siłami sceny politycznej czasów II wojny światowej, nieporozumienia na szczeblu dyplomatycznym, błędna interpretacja faktów oraz słów adwersarzy ‒ i wreszcie powstanie w 1941 r. Armii Andersa oraz jej ewakuacja do Iranu w 1942 r. Temu właśnie poświęcona jest książka Sławomira Kalbarczyka.

 

Piotr Chmielowiec, Kryptonim „Borsuki”. Konspiracja wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego na terenie powiatu łańcuckiego (1939–1945), Rzeszów–Warszawa 2020, 668 s., ISBN: 978-83-8098-888-0

Seria: Rzeszowska seria wydawnicza

Konspiracyjny Obwód  SZP,  ZWZ-AK był on jednym z 14 obwodów Podokręgu AK Rzeszów. Wyróżniał się największą liczbą zaprzysiężonych zarówno w skali Inspektoratu AK Jarosław, jak i całego Podokręgu AK Rzeszów. Widoczna była jego aktywność na różnych polach organizacyjnych, żeby wymienić tylko działania dywersyjno-sabotażowe,  produkcję  granatów  czy  wydawanie konspiracyjnej  prasy. To  na  terenie  podległym  Obwodowi walki  zbrojne  toczyło  zgrupowanie  partyzanckie, złożone z pododdziałów całego Inspektoratu AK Jarosław

Tytus Jaskułowski, Filip Gańczak, Konrad Knoch, Piotr Abryszeński, Ewa Pejaś, Raporty polskie Stasi 1981–1989. Tom 1: W przededniu stanu wojennego: czerwiec–grudzień 1981, Szczecin–Warszawa 2020, 584 s., ISBN: 978-83-8098-922-1

Dokumenty Stasi, przetłumaczone na język polski oraz opatrzone aparatem krytycznym, poddane zostały dodatkowo analizie statystycznej. Miała ona pomóc w wizualizacji i ocenie najważniejszych wątków podkreślanych przez służby NRD w raportach tygodniowych.

W przygotowaniu znajdują się kolejne tomy, dotyczące okresu obowiązywania stanu wojennego (1981–1983), a także sześciu miesięcy po jego zakończeniu (1983 r.).

 
 

„CzasyPismo” nr 1(17)/2020

Jednym z wiodących tematów najnowszego numeru „CzasyPisma” jest kwestia losów książek, księgarń i bibliotek, a także księgarzy i bibliotekarzy w XX-wiecznych dziejach Górnego Śląska. Prezentujemy studia przypadków, wśród których ważne miejsce zajmują teksty poświęcone drugiemu obiegowi książki (i nie tylko), systemowi niezależnej produkcji i dystrybucji wydawnictw, głównie w latach osiemdziesiątych XX w., jak również kwestiom oddziaływania cenzury. Przyglądamy się też kuriozom wydawniczym (jak wielka kronika MO województwa katowickiego) i księgom bynajmniej nie literackim, ale o wielkim znaczeniu społecznym – jak „Spis obywateli-górników”, zawierający nazwiska prawie 10 tys. mieszkańców regionu deportowanych do ZSRR w 1945 r. Tym razem w piśmie wychodzimy nieco poza granice kraju i spoglądamy na podobne do górnośląskich doświadczenia w innych częściach Europy – tak jest w przypadku kilku tekstów o przymusowych wcieleniach do Wehrmachtu w czasie II wojny światowej mieszkańców Czechosłowacji i Francji.

 

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 12,  Warszawa 2019, 320 s., ISSN: 1899–1254

Dwunasty tom „Przeglądu Archiwalnego Instytytu Pamięci Narodowej”. Periodyk naukowy wydawany przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów/Archiwum IPN od 2008 r. Służy prezentowaniu zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania pionu archiwalnego Instytutu i charakteru zgromadzonego w nim zasobu. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum IPN. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formuła pisma umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących włączyć się w naukową debatę z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa.

 

 

do góry