Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Zapowiedzi wydawnicze IPN

 

Zapowiedzi wydawnicze IPN

Tomasz Robaczewski, Grzegorz Drojewski, Michał Konarski, Hubert Ronek, Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1946. Wydanie zbiorcze, cz. 1–10, Warszawa 2019, 440 s., ISBN: 978-83-8098-756-2

Zbiorcza, kolekcjonerska edycja serii komiksowej o Antku Srebrnym, składająca się z 10 zeszytów, przygotowana została w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Zawiera elementy dodatkowe: quiz, kolorowanki, plakaty, naklejki oraz płyty z serią czterech filmów animowanych przygotowanych na podstawie komiksów: „Obrona Grodna”, „Bitwa o Monte Cassino”, „Operacja »Market Garden«” oraz „Na partyzanckich ścieżkach”.

Komiks ukaże się w IV kwartale 2019 r.

Ignacy Matuszewski, Nie ma wolności bez wielkości. Pisma wybrane. Tom 1: Nadzieja (1912–1942),  IPN, LTW, WBH, Warszawa 2019, 752 ss, ISBN IPN (t. 1) 978-83-8098-671-8

Ignacy Matuszewski O Polskę całą, wielką i wolną Pisma wybrane. Tom 2: Katastrofa (1943–1946), IPN, LTW, WBH, Warszawa 2019, 1120 ss, ISBN IPN (t. 2) 978-83-8098-672-5

Oddajemy do rąk czytelników opowieść o pułkowniku Ignacym Matuszewskim (ur. 10 września 1891 r. – zm. 3 sierpnia 1946 r.) – niepospolitej i niezwykłej postaci polskiej polityki kilkudziesięciu zaledwie lat pierwszego półwiecza XX w. Niezwykłej, bo renesansowej, w dodatku niepodpartej pełną edukacją akademicką, ale ulepionej z gliny wielu kompetencji i zainteresowań, od poezji, prozy, muzyki, teatru i malarstwa, przez sport, ezoterykę, wojskowość i tajne służby, aż po ekonomię, historię, dyplomację, geopolitykę i politykę. To retrospektywna ze świadomie zaburzoną chronologią opowieść o wznoszeniu się tego niepospolitego człowieka na szczyt, począwszy od lat szczenięcych aż po kres śmierci nad Hudsonem. Bo każdy człowiek, a zwłaszcza polityk, powinien mieć swój szczyt; jakieś apogeum, zwieńczenie wysiłków, niekoniecznie zresztą zakończonych sukcesem. A szczytem Matuszewskiego była Ameryka – te pięć spędzonych w Nowym Jorku lat (1941–1946), kiedy stał się tam kimś na miarę Ignacego Paderewskiego w czasie I wojny światowej, i jak wielki pianista dał program i kierunek polityczny Polonii amerykańskiej i był jej faktycznym przywódcą. Jest jednak między obu postaciami jedna „drobna” różnica: Matuszewski w odróżnieniu od Paderewskiego nie znalazł w Ameryce poparcia wśród elit amerykańskich, które zamiast go wspierać, rzuciły przeciw niemu wielką państwową machinę, by go zniszczyć. Amerykańską scenę znalazł sobie sam, bo sceny dla swojej politycznej ekspresji w gruncie rzeczy nigdy nie dostał. Także w międzywojennej Polsce.

Z wprowadzenia Sławomira Cenckiewicza 

 

Audiobook Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy Wacława Lipińskiego (w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego, z muzyką i towarzyszącymi efektami dźwiękowymi), wydanie z książeczką zawierającą opracowanie historyczne dr. hab. Marka Gałęzowskiego oraz CD z archiwalnymi przemówieniami radiowymi Wacława Lipińskiego, Warszawa 2019, ss. 80, długość nagrania 6 h 36 m, ISBN (całości) 978-83-8098-713-5

Instytut Pamięci Narodowej przedstawia audiobook Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy – Wacława Lipińskiego w niepowtarzalnej interpretacji Mariusza Bonaszewskiego, uzupełniony o budującą klimat muzykę i nagrania archiwalne z września 1939 r.

Publikacja zawiera dwie płyty:

  • Płyta 1. Wacław Lipiński. Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy
  • Płyta 2. Archiwalne przemówienia radiowe Wacława Lipińskiego

Całość została uzupełniona o książeczkę z biogramem Wacława Lipińskiego, ilustrowaną zdjęciami Juliena Bryana z oblężonej Warszawy.

Tekst: dr hab. Marek Gałęzowski

Lektor: Mariusz Bonaszewski

W audiobooku wykorzystano nagrania archiwalne Polskiego Radia z września 1939 r.

Płyta 1

Wacław Lipiński, Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy. (6 h 36 m)

Płyta 2

Archiwalne przemówienia radiowe ppłk. Wacława Lipińskiego

Książeczka zawiera 80 stron

Problemy archiwalnych systemów informatycznych, red. Jerzy Bednarek i Paweł Perzyna, Instytut Pamięci Narodowej, przy współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warszawa‒Łódź 2019 r., ss. 168 („Symposia Archivistica”, t. V), ISBN 978-83-8098-680-0

Zebrane w książce teksty przedstawiają problemy archiwalnych systemów informatycznych w trzech aspektach: teoretycznym, praktycznym i technicznym. W części teoretycznej zostały ukazane zależności między archiwalnym systemem informacyjnym a archiwalnym systemem informatycznym, zwrócono też uwagę na rolę organizacji obiegu informacji i jej wykorzystanie. W kontekście spożytkowania danych omówiono metody badań potrzeb informacyjnych użytkowników. W części poświęconej praktyce przedstawiono na przykładach etapy informatyzacji i próby budowania systemów informatycznych dla archiwów państwowych w oparciu o Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), a także wyodrębnionych: Centralnego Archiwum Wojskowego, rozpoczynającego budowę Systemu Zarządzania Archiwami Wojskowymi oraz Archiwum IPN, przystępującego do modernizacji Cyfrowego Archiwum. Scharakteryzowano również informatyzację różnych sfer działalności instytutów PAN oraz zaprezentowano model archiwalnego sytemu informatycznego dla archiwów zakonnych. Zagadnienia techniczne z kolei dotyczyły modelu architektury archiwalnych systemów informatycznych, rozumianej jako logiczna struktura powiązanych ze sobą elementów.

Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród-patriotyzm-państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. Ewa K. Czaczkowska, Rafał Łatka, IPN, UKSW, Warszawa 2019, 320 s. ISBN 978-83-8098-729-6

Nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego w całym okresie jego posługi miało podwójny wymiar: duszpasterski i patriotyczny. Prymas Tysiąclecia przywiązywał wielką wagę do miłości Ojczyzny i stale ją propagował. Został w ten sposób wychowany w domu, w którym pojęcie „Polak katolik” było czymś oczywistym i stanowiło istotną ochronę przed rusyfikacją. Wartości patriotyczne wyniesione z okresu dojrzewania i młodości przyczyniły się do wyboru również określonej drogi życia – w służbie Bogu i Ojczyźnie. Kardynał Wyszyński jako prymas Polski jasno nakreślił społeczne zadania Kościoła: „obrona porządku religijnego i moralnego, obrona prymatu rodziny, życia rodzinnego i ekonomii rodzinnej, obrona wolności […] oraz obrona suwerenności naszego Narodu”. To właśnie wokół tych zagadnień koncentrowało się nauczanie patriotyczne w czasie jego prymasostwa.

Ze wstępu Ewy. K. Czaczkowskiej i Rafała Łatki

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Seria wydawnicza: „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”

Twórczość na zamówienie, red. Sebastian Ligarski, Rafał Łatka, Warszawa 2019, 512 s. ISBN 978-83-8098-665-7

Seria wydawnicza: Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy

Tom „Twórczość na zamówienie” jest wynikiem studiów prowadzonych przez naukowców współpracujących przy centralnym projekcie badawczym IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”. Za każdym razem, przystępując do prac nad nową publikacją, mamy nadzieję, że uda nam się objąć badaniami w miarę szerokie spektrum zagadnień. Niestety, liczba naukowców zajmujących się tą tematyką jest niewspółmierna do jej rangi i wpływu na działania władz w omawianym okresie. Dlatego też oddając niniejszy tom w ręce Czytelników, mamy nadzieję na rozbudzenie zainteresowania losami wielu prominentnych autorów poczytnych powieści, dziennikarzy z pierwszych stron gazet, czy wybitnych naukowców prowadzących badania pod czujnym parasolem ochronnym władz. Ich życiorysy są często zaskakujące, wręcz filmowe, zarazem pokazują kondycję części polskiej inteligencji po zakończeniu II wojny światowej.

Ze wstępu Sebastiana Ligarskiego i Rafała Łatki

Starachowice, 6 sierpnia 1943, Końskie, 5 czerwca 1944, scenariusz Sławomir Zajączkowski, rysunki Krzysztof Wyrzykowski, koncepcja serii, wkładka historyczna i konsultacja historyczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2019, 40 s. 

Seria: „W imieniu Polski walczącej”, cz. 4

Komiks opisuje dwie mało znane akcje polskiego podziemia niepodległościowego dokonane przez oddział AK por. Antoniego Hedy „Szarego” w Starachowicach i Końskich. W obydwu przypadkach bezpośrednią przyczyną ich przeprowadzenia były aresztowania członków organizacji i potrzeba ich odbicia z rąk okupanta. Obydwie też, co niezwykle istotne, zakończyły się sukcesem strony polskiej.

Marek Gałęzowski, My idziemy w zórz świtanie… Sylwetki oficerów Legionów Polskich poległych i zmarłych w walce o niepodległość w latach 1914–1916, Warszawa 2019, 304 s., ISBN: 978-83-8098-685-5

Książka została przygotowana z myślą o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawia w formie biogramów sylwetki 127 oficerów Legionów Polskich, w przeważającej większości poległych bądź zmarłych w wyniku otrzymanych ran w czasie bojów toczonych w latach 1914–1916, a także tych, którzy ciężko ranni dostali się do niewoli rosyjskiej i w niej – według najbardziej prawdopodobnej wersji – zmarli, oraz kilku oficerów zmarłych z innych przyczyn. Biogramy zawierają podstawowe dane, informacje dotyczące wykształcenia, pracy zawodowej i działalności niepodległościowej przed I wojną światową i w jej trakcie oraz okoliczności śmierci. Książka została oparta na archiwaliach, głównie z zasobu Wojskowego Biura Historycznego, i obszernej literaturze przedmiotu (wyszczególnionej w bibliografii), zawiera ponadto wiele ilustracji oficerów, w większości publikowanych po raz pierwszy.

Andrzej Wesołowski, Kamil Stepan, To proste – będziemy się bić! Polskie przygotowania obronne marzec-sierpień 1939, IPN, WBH, Warszawa 2019, 516 s., ISBN: 978-83-8098-697-8

Album poświęcony jest polskim przygotowaniom obronnym w okresie od zaostrzenia kryzysu w stosunkach polsko-niemieckich do wybuchu wojny.

Jacek Romanek, Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r., Lublin–Warszawa 2019, 184 s., ISBN: 978-83-8098-696-1

Kolaboracja z Armią Czerwoną na terenach woj. lubelskiego jest jednym z istotnych zagadnień związanych ze stosunkiem mniejszości narodowych do państwa polskiego w okresie II wojny światowej. Jej skala, ale przede wszystkim skutki stanowią bez wątpienia jeden z elementów wpływających na wzajemne relacje w całym okresie okupacji. W prosowieckie działania włączyli się również polscy komuniści, dla których przynależność do powstających komitetów rewolucyjnych czy też czerwonej milicji stawała się niejednokrotnie istotnym czynnikiem ich partyjnej lub resortowej kariery w komunistycznej Polsce po 1944 r.

   

 

 

do góry