Nawigacja

Centrala

Biuro Edukacji Narodowej

Biuro Edukacji Narodowej IPN
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Dyrektor BEN – Adam Hlebowicz

Zastępca Dyrektora BEN – dr Waldemar Brenda 

Sekretariat BEN
Ewa Zarzycka
ewa.zarzycka@ipn.gov.pl
tel. (22) 581-88-70
fax (22) 581-88-72
Dominika Krzykowska-Tworek
tel. (22) 581-89-81
       
     Wydział Logistyki

Naczelnik– Elżbieta Duda 
tel. (22) 581-85-47
elzbieta.duda@ipn.gov.pl 

Agnieszka Smagowska
tel. (22) 581- 85-61
agnieszka.smagowska@ipn.gov.pl 

Maryla Szczupak
tel. (22) 581- 85-65
maryla.szczupak@ipn.gov.pl 

Danuta Wierzman
tel. (22) 581-86-96
danuta.wierzman@ipn.gov.pl 

Artur Wyszyński
tel. (22) 581-85-69
artur.wyszynski@ipn.gov.pl 

Wydział notacji i opracowań multimedialnych

Naczelnik – Rafał Pękała 
tel. (22) 581-85-66
rafal.pekala@ipn.gov.pl 

Zastępca Naczelnika – Konrad Starczewski 
tel. (22) 581-85-67
konrad.starczewski@ipn.gov.pl 

Arkadiusz Cisek
tel. (22) 581-85-05
arkadiusz.cisek@ipn.gov.pl 

Henryk Domagała
tel. (22) 581-85-79
henryk.domagala@ipn.gov.pl 

dr hab. Marek Gałęzowski
tel. (22) 581-85-57
marek.galezowski@ipn.gov.pl 

Mirosław Jabłoński
tel. (22) 581-85-78
miroslaw.jablonski@ipn.gov.pl 

Karol Litwin
tel. (22) 581-85-88
karol.litwin@ipn.gov.pl 

Karol Madaj
tel. (22) 581-86-68
karol.madaj@ipn.gov.pl 

Robert Mucha
tel. (22) 581-85-62
robert.mucha@ipn.gov.pl 

Łukasz Pogoda
tel. (22) 581-86-70
lukasz.pogoda@ipn.gov.pl 

Tomasz Sikorski
tel. (22) 581-85-45
tomasz.sikorski@ipn.gov.pl 

Piotr Życieński – fotograf
tel. (22) 581-86-76
piotr.zycienski@ipn.gov.pl 

Wydział Edukacji Historycznej

Naczelnik – dr Mateusz Marek
tel. (22) 581-86-56

mateusz.marek@ipn.gov.pl 

Paweł Błażewicz
tel. (22) 540-58-70
pawel.blazewicz@ipn.gov.pl 

Anna Brojer
tel. (22) 581-85-97
anna.brojer@ipn.gov.pl 

Marcin Gawryszczak
tel. (22) 581-86-63
​marcin.gawryszczak@ipn.gov.pl 
 

Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
tel. (22) 581-88-57
aleksandra.kaiper-miszulowicz@ipn.gov.pl 

Sergiusz Kazimierczuk
tel. (22) 581 86 74
sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl 

Anna Klimowicz
tel. (22) 581-86-67
anna.klimowicz@ipn.gov.pl 

Karolina Kolbuszewska
tel. (22) 581 85 95
karolina.kolbuszewska@ipn.gov.pl 

Katarzyna Miśkiewicz
tel. (22) 581-85-99
katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl 

Aneta Mintzberg
tel. (22) 540-58-73
aneta.mintzberg@ipn.gov.pl  

dr Paweł Rokicki
tel. (22) 581-86-75
pawel.rokicki@ipn.gov.pl  

Olga Tumińska
tel. (22) 581-88-18
olga.tuminska@ipn.gov.pl 

Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

ul. Marszałkowska 21/25
recepcja tel. (22) 576 30 04
fax (22) 576 30 02 

Zapraszamy: 
poniedziałek–piątek 9:00–20:00
sobota 9:00–14:00
niedziela nieczynne 

Biblioteka/Czytelnia:
poniedziałek–piątek 9:00–18:00
sobota, niedziela nieczynne 

Księgarnia:
poniedziałek–piątek 10.00–19.00
sobota 9.15–13.45
niedziela nieczynne
ksiegarnia@ipn.gov.pl 

Naczelnik – Tomasz Morawski
tel. (22) 576 30 17
tomasz.morawski@ipn.gov.pl 

Zastąpca Naczelnika – Barbara Pamrów
tel. (22) 576 30 09

barbara.pamrow@ipn.gov.pl 

do góry