Nawigacja

Centrala

Biuro Edukacji Narodowej

Adres do korespondencji:
Biuro Edukacji Narodowej IPN
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

Dyrektor  dr Adam Pleskaczyński
adam.pleskaczynski@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora – Elżbieta Duda
elzbieta.duda@ipn.gov.pl 

Monika Świerszcz
Sekretariat BEN
tel. (22) 581 88 70 

Wydział Logistyki

Marta Rąpała
tel. (22) 581 87 99
marta.rapala@ipn.gov.pl 

Artur Wyszyński
tel. (22) 581 85 69
artur.wyszynski@ipn.gov.pl 

Justyna Zys
tel. (22) 581 88 42
justyna.zys@ipn.gov.pl 

Wydział Multimedialny

Naczelnik – Konrad Starczewski 
tel. (22) 581 85 67
konrad.starczewski@ipn.gov.pl

Adam Hlebowicz
adam.hlebowicz@ipn.gov.pl 

Robert Mucha
tel. (22) 581 85 62
robert.mucha@ipn.gov.pl 

dr Sandra Užule-Fons
tel. (22) 581 85 05
sandra.uzule-fons@ipn.gov.pl 

Tomasz Zygmont
tel. (22) 544 57 49
tomasz.zygmont@ipn.gov.pl 

Wydział Notacji

p.o. Naczelnika – Karol Litwin
tel. (22) 581 85 88
karol.litwin@ipn.gov.pl 

Henryk Domagała
tel. (22) 581 85 79
henryk.domagala@ipn.gov.pl 

Artur Kłus
tel. (22) 540 58 26
artur.klus@ipn.gov.pl 

dr Grzegorz Łeszczyński
tel. (22) 540 58 96
grzegorz.leszczynski.BEN@ipn.gov.pl 

Łukasz Pogoda
tel. (22) 581 86 70
lukasz.pogoda@ipn.gov.pl 

dr Tomasz Sikorski
tel. (22) 581 85 45
tomasz.sikorski@ipn.gov.pl 

Wydział Popularyzacji

Naczelnik – Łukasz Kustrzyński
tel. (22) 544 57 55
lukasz.kustrzynski@ipn.gov.pl 

Paulina Guła
tel. (22) 581 86 68
paulina.gula@ipn.gov.pl 

Marcin Jurkiewicz
tel. (22) 581 86 84
​marcin.jurkiewicz@ipn.gov.pl 

Rafał Koliński
tel. (22) 581 86 74
rafal.kolinski@ipn.gov.pl

Rafał Pękalski
tel. (22) 581 87 33
rafal.pekalski@ipn.gov.pl 

Alona Sokyrko
Tel. (22) 544 57 34
alona.sokyrko@ipn.gov.pl 

Wydział Projektów Edukacyjnych

Maryla Czupryńska-Szczupak
tel. (22) 581 85 65
maryla.szczupak@ipn.gov.pl 

Karol Kasprzak
tel. (22) 581 85 61
karol.kasprzak@ipn.gov.pl 

Katarzyna Miśkiewicz
tel. (22) 581 85 99
katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl 

dr hab. Tomasz Panfil
tomasz.panfil@ipn.gov.pl 

dr Paweł Rokicki
tel. (22) 581 86 75
pawel.rokicki@ipn.gov.pl 

dr Paweł Rozdżestwieński
tel. (22) 581 85 29
pawel.rozdzestwienski@ipn.gov.pl 

Michał Rybak
tel. (22) 544 57 69
michal.rybak@ipn.gov.pl 

dr Marta Snarska
tel. (22) 581 86 31
marta.snarska@ipn.gov.pl 

dr Barbara Stanisławczyk-Żyła
tel. (22) 581 85 66
barbara.stanislawczyk-zyla@ipn.gov.pl 

Weronika Kubiak
tel. (22) 581 88 64
weronika.kubiak@ipn.gov.pl 

Biblioteka/Czytelnia

Marcin Myśliński
tel. (22) 576 30 17
marcin.myslinski@ipn.gov.pl

do góry