Nawigacja

Видання IPN укр

Centrala

Biuro Edukacji Narodowej

Adres do korespondencji:
Biuro Edukacji Narodowej IPN
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

Dyrektor BEN – Adam Hlebowicz 
adam.hlebowicz@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora – Elżbieta Duda 
elzbieta.duda@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora – dr Jarosław Szarek
jaroslaw.szarek@ipn.gov.pl 

Monika Świerszcz
Sekretariat BEN
tel. (22) 581-88-70 

Wydział Logistyki

Marta Rąpała
tel. (22) 581-87-99
marta.rapala@ipn.gov.pl 

Artur Wyszyński
tel. (22) 581-85-69
artur.wyszynski@ipn.gov.pl 

Justyny Zys
tel. (22) 581-88-42
justyna.zys@ipn.gov.pl 

Wydział notacji i opracowań multimedialnych

Naczelnik – Konrad Starczewski 
tel. (22) 581-85-67
konrad.starczewski@ipn.gov.pl 

Zastępca Naczelnika – Karol Litwin
tel. (22) 581-85-88
karol.litwin@ipn.gov.pl

 

Henryk Domagała
tel. (22) 581-85-79
henryk.domagala@ipn.gov.pl 

Mirosław Jabłoński
tel. (22) 581-85-78
miroslaw.jablonski@ipn.gov.pl 

Marcin Jurkiewicz
tel. (22) 581-86-84
​marcin.jurkiewicz@ipn.gov.pl 

Artur Kłus
tel. (22) 540-58-26
artur.klus@ipn.gov.pl 

Julia Krajewska
tel. (22) 581-86-69
julia.krajewska@ipn.gov.pl 

dr Grzegorz Łeszczyński
tel. (22) 540 58 96
grzegorz.leszczynski.BEN@ipn.gov.pl

 

Robert Mucha
tel. (22) 581-85-62
robert.mucha@ipn.gov.pl 

Szymon Nowak
tel. (22) 540-58-99
szymon.nowak@ipn.gov.pl 

Łukasz Pogoda
tel. (22) 581-86-70
lukasz.pogoda@ipn.gov.pl 

Tomasz Sikorski
tel. (22) 581-85-45
tomasz.sikorski@ipn.gov.pl 

Paulina Żak
tel. (22) 581-86-68
paulina.zak@ipn.gov.pl 

Piotr Życieński – fotograf
tel. (22) 581-86-76
piotr.zycienski@ipn.gov.pl 

Wydział Projektów Edukacyjnych

Naczelnik – dr Mateusz Marek
tel. (22) 581-86-56

mateusz.marek@ipn.gov.pl 

p.o. Zastępcy Naczelnika – Michalina Żelazny
tel. (22) 581 85 05
michalina.zelazny@ipn.gov.pl 

Maryla Czupryńska-Szczupak
tel. (22) 581-85-65
maryla.szczupak@ipn.gov.pl 

Marta Gosk
tel. 22 581 85 61
marta.gosk@ipn.gov.pl 

Sergiusz Kazimierczuk
tel. (22) 581 86 74
sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl

 

Katarzyna Miśkiewicz
tel. (22) 581-85-99
katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl 

dr Paweł Rokicki
tel. (22) 581-86-75
pawel.rokicki@ipn.gov.pl 

Marta Snarska
tel. (22) 581-86-31
marta.snarska@ipn.gov.pl 

Magdalena Wujda
magdalena.wujda@ipn.gov.pl 

Szymon Węglowski
tel. (22) 581 88 57
szymon.weglowski@ipn.gov.pl 

Samodzielna Sekcja Programowa

dr hab. Marek Gałęzowski
tel. (22) 581 85 57
marek.galezowski@ipn.gov.pl 

dr hab. Tomasz Panfil
Tomasz.Panfil@ipn.gov.pl 

dr Barbara Stanisławczyk-Żyła
tel. (22) 581 85 66
barbara.stanislawczyk-zyla@ipn.gov.pl 

do góry