Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie

Karolina Błaszczak
Data publikacji 19.04.2024

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierowała do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie Markowi G., któremu zarzucono bezprawne pozbawienie wolności trzech osób – członków NSZZ ,,Solidarność” za nie stanowiącą przestępstwa działalność podejmowaną w okresie obowiązywania w Polsce stanu wojennego.

Przedmiotem śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie były czynności podjęte w 1982 roku w Krakowie przez oskarżonego – wówczas prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie – w ramach dwóch postępowań karnych, w których wymieniony zarzucił trzem członkom struktur opozycyjnych ,,sporządzanie i rozpowszechnianie pism zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” i postanowił o ich  tymczasowym aresztowaniu.  Pokrzywdzeni, będący członkami NSZZ „Solidarność”, byli wówczas zatrudnieni w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Krakowie–Nowej Hucie oraz Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku – Białej i zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w związku z ujawnieniem na terenie Krakowa oraz Bielska-Białej kolportowanych ulotek  i wydawnictw NSZZ ,,Solidarność”.

Rozpowszechaniane przez pokrzywdzonych materiały nie zawierały fałszywych wiadomości i nie zmierzały dowywołania niepokoju publicznego, czy rozruchów. Prezentowały wyłącznie treści będące wyrazem sprzeciwu wobec bezprawnego wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i sytuacji panującej wówczas w kraju. Działanie takie nie wyczerpywało znamion przestępstw, także  w świetle obowiązujących wówczas przepisów prawa. Potwierdził to Sąd Najwyższy, który po przemianach ustrojowych w Polsce uniewinnił pokrzywdzonych od popełnienia przypisanych im przestępstw, stwierdzając między innymi w uzasadnieniach zapadłych wówczas wyroków, że ,,przymiotu fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy nie można w żadnej mierze nadać dokumentom zabezpieczonym w teczce dowodów rzeczowych”, a zatem w ulotkach kolportowanych przez skazanych. Stwierdził ponadto, iż ,,rozpowszechniane materiały nie zawierały fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy – stanowiły sumę ocen, opinii, komentarzy zjawisk społeczno – politycznych, do oceny których ich autorzy posiadali nieskrępowana wolę”.

Zastosowanie wobec pokrzywdzonych przez oskarżonego Marka G. tymczasowych aresztowań, było zatem działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji.
 

Naczelnik Oddziałowej Komisji Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie
prok. Waldemar Szwiec
Kraków, dnia 19 kwietnia 2024 r.

do góry