Nawigacja

Akty oskarżenia

395. Akt oskarżenia przeciwko Halinie K.

W dniu 28 marca 2023 roku Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko Halinie K. – byłej sędzi Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie.

Oskarżonej zarzucono, że w dniu 24 lipca 1961 roku w Koszalinie bezprawnie pozbawiła wolności  Eugeniusza K., skazując go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za ,,rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogących obniżyć powagę naczelnych organów Państwa Polskiego”, choć Eugeniusz K. nie popełnił przypisanego mu wyrokiem przestępstwa.

Eugeniusz K. był pracownikiem budowlanym, odbywającym podróże pociągiem do pracy oraz w miejscu, gdzie ową pracę wykonywał. W trakcie tych podróży śpiewał zasłyszane amatorskie piosenki, które w satyryczny sposób odnosiły się do panującej wówczas w Polsce sytuacji gospodarczej oraz politycznej. Teksty tych piosenek nie zawierały jednak „fałszywych wiadomości mogących obniżyć powagę organów Państwa”. Uznanie zatem Eugeniusza K. winnym rozpowszechniania takich „fałszywych wiadomości” i wymierzenie mu kary 6 miesięcy pozbawienia wolności (którą skazany odbył w całości), było działaniem bezprawnym oraz stanowiło akt represji wobec osoby wyrażającej poglądy nieakceptowane przez ówczesne władze państwowe. 

W niniejszej sprawie prokurator Oddziałowej Komisji ŚZpNP w Szczecinie podjął także działania zmierzające do stwierdzenia nieważności wyroku zapadłego wobec Eugeniusza K.   Po rozpoznaniu wniosku prokuratora Sąd Okręgowy w Koszalinie unieważnił wyrok byłego Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 24 lipca 1961 roku w sprawie oskarżonego Eugeniusza K, stwierdzając w uzasadnieniu rozstrzygnięcia między innymi, że „skazanie Eugeniusza K. stanowiło represję, której celem było zastraszenie obywateli, przez terror, kierowany wobec osób niepodzielających oficjalnej linii politycznej prezentowanej przez ówczesne władze państwowe”.

Czyny zarzucane oskarżonej Halinie K. zostały opisane w art. 189 § 2 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk i w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 177. z późn.zm.).

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy w Słupsku uniewinnił oskarżoną od popełnienia zarzuconego jej czynu. W ustnych motywach wyroku wskazano, że głównym powodem takiego rozstrzygnięcia są wątpliwości Sądu odnośnie tego jak głosowała Halina K. wydając kwestionowany wyrok, a mianowicie czy nie została przegłosowana przez zasiadających w składzie ówczesnego sądu ławników ludowych. Wystąpiono do sądu o sporządzenie i przesłanie pisemnego uzasadnienia wyroku.

do góry