Nawigacja

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „1944. Rok zawiedzionych nadziei”, Przemyśl, 14–15 listopada 2024 r. (zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2024 r.)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „1944. Rok zawiedzionych nadziei”, która odbędzie się w Przemyślu w dniach 14–15 listopada 2024 r.

W bieżącym roku przypada 80. rocznica wkroczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Armii Czerwonej, akcji „Burza” przeprowadzonej przez Armię Krajową i wybuchu Powstania Warszawskiego. W 1944 r. rozpoczyna się też proces instalowania władzy komunistycznej w Polsce. Dlatego też planowane przez Oddział IPN w Rzeszowie spotkanie naukowe stanowić będzie dobrą okazję do podsumowania stanu badań nad wydarzeniami przełomowego w najnowszej historii Polski 1944 roku, kończącego okupację niemiecką i stanowiącego preludium do nowej, tym razem sowieckiej dominacji. Pomimo upływu 80 lat od tych zdarzeń znaczenie zainicjowanych wówczas zmian politycznych i społecznych, także w obliczu zachodzących obecnie wydarzeń – wymaga pogłębionej refleksji w oparciu o badania o charakterze porównawczym, analitycznym czy problemowym. Nie znaczy to jednak, iż organizatorzy konferencji odrzucają a priori zagadnienia mieszczące się w kategorii case studies. Tym bardziej, że wspomniany 1944 r. zwiastował ogromny katalog zmian o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej państwowości, wprowadzany z użyciem terroru i nasilającej się propagandy, bez oglądania sią na losy przeciwstawiających się mu osób czy środowisk.

Konferencja odbędzie się w Przemyślu, mieście nabierającym w pojałtańskich realiach ważnego znaczenia. Mając to na uwadze, pragniemy podczas konferencji podjąć następujące zagadnienia badawcze, z uwzględnieniem najnowszych ustaleń i nieznanych dotychczas źródeł, zarówno w wymiarze międzynarodowym, ogólnokrajowym, jak i regionalnym.

Proponowane obszary badawcze:

  • sprawa polska na arenie międzynarodowej,
  • sytuacja w okupowanym kraju (polityczna, wojskowa, społeczna i gospodarcza),
  • wysiłek zbrojny żołnierza polskiego na frontach kończącej się II wojny światowej,
  • kwestie narodowościowe i religijne,
  • „nowa władza” i jej plenipotenci,
  • studia o charakterze biograficznym i środowiskowym.

Czas wystąpień: 20 minut

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (formularz poniżej) będą przyjmowane do 30 czerwca 2024 r. Prosimy o przesyłanie ich na adresy: pawel.fornal@ipn.gov.pl; wojciech.hanus@ipn.gov.pl; mariusz.krzysztofinski@ipn.gov.pl.

Konferencja odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2024 r. w Przemyślu. Jest ona skierowana do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Organizatorzy zapewniają prelegentom nocleg, wyżywienie i publikację artykułów (po spełnieniu wszystkich wymogów wydawniczych) odstępując od praktyki opłat konferencyjnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu, które – mamy nadzieję, będzie skłaniało do inspirujących dyskusji oraz twórczej wymiany poglądów. Dalsze informacje organizacyjne zostaną podane po zakwalifikowaniu referatów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość doboru tematycznego wystąpień w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

Do 5 września 2024 r. ogłoszona będzie lista przejętych zgłoszeń.

Zebrane artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w ramach rzeszowskiej serii wydawniczej IPN jako monografia wieloautorska. Gotowe teksty do publikacji, zgodne z instrukcją wydawniczą IPN zamierzmy zgromadzić w terminie do 31 stycznia 2025 r.

Miejsce konferencji: Przemyśl.
Dokładne miejsce konferencji podane będzie w późniejszym terminie.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
–  dr Paweł Fornal, e-mail: pawel.fornal@ipn.gov.pl
–  dr Wojciech Hanus, e-mail: wojciech.hanus@ipn.gov.pl
–  dr hab. Mariusz Krzysztofiński, e-mail: mariusz.krzysztofinski@ipn.gov.pl       

 

  • Ogólnopolska konferencja naukowa „1944. Rok zawiedzionych nadziei”
do góry