Nawigacja

Aktualności

Ambasador Polskiej Historii – nagroda IPN dla osób i organizacji spoza Polski

Instytut Pamięci Narodowej przyjmuje zgłoszenia do nagrody „Ambasador Polskiej Historii”. Jest ona przeznaczona dla osób i organizacji spoza Polski. To honorowe wyróżnienie, ustanowione przez Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej otrzymują osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii polskiego narodu oraz wspierające Instytut w realizacji ustawowej działalności. „Ambasador Polskiej Historii” jest kontynuacją przyznawanej w latach 2015–2022 nagrody „Świadek Historii dla osób i organizacji spoza Polski”.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla polskiego narodu. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis zasług  uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Zarówno osoba prywatna jak i organizacja może zgłosić do nagrody samą siebie.

Opis zasług kandydata powinien liczyć maksymalnie do trzech stron i uwzględniać aktywności mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z polską historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, opieka nad cmentarzami, pomnikami, czy też projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski. Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r., dlatego uhonorowani nagrodą „Ambasador Polskiej Historii” mogą być kandydaci zajmujący się w swojej działalności tym okresem.

Skan zgłoszenia należy nadesłać na adres: ambasador.historii@ipn.gov.pl, a pisemną wersję zgłoszenia należy nadać do 30 kwietnia 2024 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1 
02-676 Warszawa

z dopiskiem „Ambasador Polskiej Historii”

Szczegółowe informacje na temat nagrody znajdują się w „Zasadach przyznawania nagrody” umieszczonych w poniższych załącznikach.

Kontakt:
Katarzyna Miśkiewicz, Karol Kasprzak
E-mail: ambasador.historii@ipn.gov.pl 
telefony kontaktowe: 22 581 85 99, 22 581 85 61.

Pobierz dokumenty zgłoszeniowe

Poznaj laureatów nagrody Ambasador Polskiej Historii w roku 2023.

do góry