Nawigacja

Nauka

Działalność naukowo-badawcza Instytutu Pamięci Narodowej

Za działalność naukowo-badawczą IPN odpowiada jego Biuro Badań Historycznych, jeden z filarów Instytutu Pamięci Narodowej. 

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, z siedzibą w Warszawie, działa w skali ogólnopolskiej, koordynując pracę jedenastu Oddziałowych Biur Badań Historycznych (OBBH), działających w ramach oddziałów IPN w następujących miastach: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. Pracownicy Biura są też zatrudnieni w delegaturach IPN w Kielcach, Radomiu, Opolu, Bydgoszczy i Olsztynie.

Zgodnie z zapisami ustawy o IPN Biuro Badań Historycznych prowadzi badania naukowe nad porozbiorową i najnowszą historią Polski, w tym historią polskiej emigracji oraz historią polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie. Swoje zadania realizuje przede wszystkim w ramach centralnych i oddziałowych projektów badawczych, poprzez opracowywanie merytoryczne monografii, wydawnictw źródłowych i periodyków IPN oraz organizowanie konferencji naukowych poświęconych problematyce będącej przedmiotem badań.

Pracownicy Biura Badań Historycznych opracowują również opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów, organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie problematyki określonej w ustawie o IPN, a także recenzje wydawnictw naukowych i edukacyjnych oraz wystaw przygotowywanych w IPN. Ponadto dużo uwagi poświęcają popularyzacji wyników badań naukowych w mediach. 

do góry