Nawigacja

Aktualności

Nowa wystawa z cyklu „Historia w artefaktach zapisana”

18 kwietnia 2024 r., w siedzibie Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) przy ul. Adama Mickiewicza 36b, otworzyliśmy kolejną wystawę z cyklu „Historia w artefaktach zapisana”.

Nowa wystawa z cyklu „Historia w artefaktach zapisana” – Pułtusk, 18 kwietnia 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Nowa wystawa z cyklu „Historia w artefaktach zapisana” – Pułtusk, 18 kwietnia 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Nowa wystawa z cyklu „Historia w artefaktach zapisana” – Pułtusk, 18 kwietnia 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Nowa wystawa z cyklu „Historia w artefaktach zapisana” – Pułtusk, 18 kwietnia 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Nowa wystawa z cyklu „Historia w artefaktach zapisana” – Pułtusk, 18 kwietnia 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Nowa wystawa z cyklu „Historia w artefaktach zapisana” – Pułtusk, 18 kwietnia 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)

Bohaterką spotkania była Maria Marynowska, którą za próbę odnalezienia się w trudnej powojennej rzeczywistości, za pracę, poglądy i działalność na rzecz Polski demokratycznej, skazano na wieloletnie więzienie. Jej dzieje obrazują losy setek kobiet represjonowanych przez władzę komunistyczną, aresztowanych i uwięzionych, kobiet, którym odebrano rodziny, wolność i zdrowie, a często nawet życie.

Naszych gości, nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, powitała dr Marta Milewska, kierownik Izby Pamięci Strzelecka 8, a jednocześnie dyrektor Programu Kształcenia na kierunku Historia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Następnie głos zabrała dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, dr Małgorzata Gogolewska-Tośka, która podkreśliła znaczenie, jakie dla nauczania historii mają projekty edukacyjne z wykorzystaniem archiwaliów i zadeklarowała chęć dalszej współpracy z Instytutem.

Uczestnicy spotkania obejrzeli przygotowaną przez Archiwum IPN ekspozycję, na której pokazane zostały: medalik z Matką Boską Częstochowską, torebka płócienna, legitymacja służbowa z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie oraz paszport Marii Marynowskiej, zarekwirowane podczas jej aresztowania 29 stycznia 1947 r., a także zdjęcia przedstawiające m.in. księcia Kentu Jerzego, jego żonę, księżną Marinę i Winstona Churchilla.

Podczas pierwszej części zajęć uczniowie poznali losy Marii Marynowskiej, z domu Koziełł-Poklewskiej, wywodzącej się z jednej z najbogatszych rodzin polskich przedsiębiorców i filantropów na Syberii, od ucieczki z objętej rewolucją Rosji i przyjazdu w 1921 r. do Polski, poprzez pracę tłumaczki w Ambasadzie Wielkiej Brytanii od 1945 r., aż do aresztowania i skazania na 12 lat pozbawienia wolności w pokazowym procesie III Zarządu Głównego WiN i działaczy Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. Opowieści towarzyszyła prezentacja dokumentów i fotografii z zasobu Archiwum IPN.

Następnie odbyła się lekcja archiwalna nt. „Realia życia kobiet w aresztach i więzieniach w Polsce w okresie stalinowskim”, której scenariusz został zainspirowany przez prezentowane na wystawie artefakty.

Wystawę poświęconą Marii Marynowskiej będzie można oglądać w Pułtusku do 17 maja.

Nauczycieli i uczniów zapraszamy na lekcje archiwalne związane z ekspozycją. Zgłoszenia na zajęcia należy przesyłać na adres: strzelecka8.warszawa@ipn.gov.pl 

***

Projekt IPN „Historia w artefaktach zapisana”

W ramach projektu IPN „Historia w artefaktach zapisana, w każdym miesiącu, w wybranej lokalizacji, prezentowane są przedmioty z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej oraz miniwystawa poświęcona osobie, której własnością były wybrane artefakty.

Celem projektu Archiwum IPN jest prezentacja szerszemu gronu odbiorców przechowywanych w zbiorach Instytutu artefaktów, przypomnienie historii osób, do których przedmioty pierwotnie należały oraz zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania w edukacji szkolnej tego rodzaju źródeł.

Dotychczas w Izbie Pamięci Strzelecka 8 można było zobaczyć ryngrafy należące do płk. Jerzego Brońskiego, pieczęć Komendy Powiatu NZW krypt. „Wisła” używaną przez st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” oraz osobisty dziennik, ułomki opłatków i odznaki cichociemnego, kpt. Tadeusza Starzyńskiego.

do góry