Nawigacja

Видання IPN укр

Biuletyn IPN

 

Od 2017 roku kontynuujemy – po pięcioletniej przerwie – wydawanie pisma, którego pierwszy numer ukazał się w lutym 2001 r. i które przez dekadę było najbardziej rozpoznawalną marką Instytutu Pamięci Narodowej. Spotykamy się co miesiąc, chociaż czasem ukazują się numery podwójne, jeśli temat przewodni wymaga większej objętości.

„Biuletyn IPN” kierujemy do osób zainteresowanych najnowszą historią Polski. Chcemy dotrzeć do dojrzałego czytelnika – bez względu na wiek, profes­ję, środowisko – rozumiejącego konieczność wpisania się w długi ciąg pokoleń wiernych wartościom łacińskiej cywilizacji, w której trwamy od 1050 lat.

„Biuletyn IPN” dostępny jest w placówkach Poczty Polskiej i sieci EMPiK i koskach RUCH na terenie kraju oraz w księgarniach IPN w Warszawie.

„Biuletyn IPN” jest też dostępny w prenumeracie.

do góry