Nawigacja

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

Rocznik naukowy wydawany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, poświęcony jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii komunistycznej w Polsce oraz Związku Sowieckim i krajach tzw. bloku wschodniego.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki – 20 pkt

Archiwalne numery czasopisma dostępne są na stronie: http://komunizm.net.pl/

Zespół redakcyjny:

redaktor naczelny – dr hab. Marcin Kruszyński (IPN/ prof. LAW w Dęblinie)
redaktor tematyczny – dr Tomasz Osiński (IPN/LAW w Dęblinie)
redaktor językowy – Monika Mackiewicz
sekretarze redakcji – dr Martyna Grądzka-Rejak (IPN), Sylwia Szyc (IPN)
członkowie redakcji: dr Paweł Libera (IPN/IH PAN),  dr hab. Dariusz Magier (prof. UPH),  dr hab. Jacek W. Wołoszyn (IPN/KUL Jana Pawła II

Kontakt: redakcja@komunizm.net.pl; sylwia.szyc@ipn.gov.pl 

Rada Naukowa:

prof. Wołodymyr Baran (Wołynśkyj Nacjonalnyj Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina)
ppłk dr Dariusz Bogusz (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. Isabelle Davion (Sorbonne Université)
prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN/Instytut Pamięci Narodowej)
dr hab. Mirosław Golon (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń/Instytut Pamięci Narodowej)
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (UWr/IPN)
prof. dr hab. Stephen Wheatcroft (The University of Melbourne, Australia)
prof. dr hab. Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia)
prof. dr hab. John Connelly (The University of Berkeley, USA)
dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 

do góry