Nawigacja

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

Rocznik naukowy wydawany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, poświęcony jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii komunistycznej w Polsce oraz Związku Sowieckim i krajach tzw. bloku wschodniego.

Punkty MNiSW 2016: 6

Archiwalne numery czasopisma dostępne są na stronie: http://komunizm.net.pl/

Zespół redakcyjny:
dr hab. Marcin Kruszyński (redaktor naczelny)
dr hab. Dariusz Magier (redaktor tematyczny)
dr hab. Jacek W. Wołoszyn (redaktor tematyczny)
Monika Mackiewicz (redaktor językowy)
Sylwia Szyc (sekretarz redakcji)

Kontakt: redakcja@komunizm.net.pl; sylwia.szyc@ipn.gov.pl 

do góry