Nawigacja

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

Rocznik naukowy wydawany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, poświęcony jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii komunistycznej w Polsce oraz Związku Sowieckim i krajach tzw. bloku wschodniego.

Punkty MNiSW 2016: 6

Archiwalne numery czasopisma dostępne są na stronie: http://komunizm.net.pl/

Zespół redakcyjny:
dr hab. Marcin Kruszyński (redaktor naczelny)
dr hab. Dariusz Magier (redaktor tematyczny)
dr hab. Jacek W. Wołoszyn (redaktor tematyczny)
dr Paweł Libera (redaktor tematyczny)
Monika Mackiewicz (redaktor językowy)
Sylwia Szyc – sylwia.szyc@ipn.gov.pl (I sekretarz redakcji)
dr Martyna Grądzka-Rejak – martyna.gradzka@ipn.gov.pl (II sekretarz redakcji)

Kontakt: redakcja@komunizm.net.pl; sylwia.szyc@ipn.gov.pl 

Rada Naukowa:

prof. Wołodymyr Baran (Wołynśkyj Nacjonalnyj Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina)
rof. dr hab. Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. Isabelle Davion (Sorbonne Université)
prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN/Instytut Pamięci Narodowej)
dr hab. Mirosław Golon (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń/Instytut Pamięci Narodowej)
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Stephen Wheatcroft (The University of Melbourne, Australia)
prof. dr hab. Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia)
prof. dr hab. John Connelly (The University of Berkeley, USA)
dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 

do góry