Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

396. Akt oskarżenia przeciwko Cezaremu Ł.

W dniu 17 kwietnia 2023 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Cezaremu Ł. – byłemu pracownikowi Służby Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gryfinie.

Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od 12 sierpnia 1989 r. do 30 listopada 1989 r. w G. działając w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innej osoby, przekroczył swoje uprawnienia i poświadczył nieprawdę w dokumentacji operacyjnej dotyczącej lokalu kontaktowego o kryptonimie „Messa”, na skutek czego doszło do wyłudzenia łącznej kwoty 20 000 zł z funduszu operacyjnego.

W toku śledztwa ustalono, iż Cezary Ł. tworząc dokumentację operacyjną, zmierzającą do pozyskania lokalu kontaktowego dla Służby Bezpieczeństwa, sporządził zawierające nieprawdę raporty o wyrażenie zgody przez właściciela na przekazanie mieszkania do wykorzystania przez Służbę Bezpieczeństwa dla jej potrzeb, a następnie przygotował także fikcyjną umowę korzystania z tego mieszkania oraz dwa pokwitowania odbioru gotówki, w łącznej kwocie 20 000 zł, na których to dokumentach podrobiono podpisy właściciela lokalu. Poczynione ustalenia wskazują, iż tego typu rozmowy z właścicielem nigdy nie miały miejsca, a on sam nie wiedział o fakcie wciągnięcia jego mieszkania do dokumentacji SB, jako lokalu kontaktowego. Ponadto w uzyskanej opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego ustalono, w sposób niebudzący wątpliwości, iż podpisy zarówno na umowie, jak i na pokwitowaniach odbioru gotówki zostały podrobione.

Przestępstwo zarzucone podejrzanemu zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

 

do góry