Nawigacja

Aktualności

"Artefakty historyczne w edukacji szkolnej” – seminarium dla nauczycieli – Warszawa, 9 maja 2024

9 maja w siedzibie Archiwum IPN odbyło się seminarium dla nauczycieli i edukatorów „Dokumenty źródłowe i artefakty historyczne w edukacji szkolnej”.

„Dokumenty źródłowe i artefakty historyczne w edukacji szkolnej” – seminarium dla nauczycieli – Warszawa, 9 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
„Dokumenty źródłowe i artefakty historyczne w edukacji szkolnej” – seminarium dla nauczycieli – Warszawa, 9 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
„Dokumenty źródłowe i artefakty historyczne w edukacji szkolnej” – seminarium dla nauczycieli – Warszawa, 9 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
„Dokumenty źródłowe i artefakty historyczne w edukacji szkolnej” – seminarium dla nauczycieli – Warszawa, 9 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
„Dokumenty źródłowe i artefakty historyczne w edukacji szkolnej” – seminarium dla nauczycieli – Warszawa, 9 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
„Dokumenty źródłowe i artefakty historyczne w edukacji szkolnej” – seminarium dla nauczycieli – Warszawa, 9 maja 2024. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)

Warsztaty zorganizowano we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Podczas spotkania nauczyciele dowiedzieli się, jakiego rodzaju źródła „nietekstowe” zgromadzone są w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej.

Goście odwiedzili pracownię konserwacji dokumentów, gdzie zobaczyli, jak wykonywane są podstawowe prace konserwatorskie, takie jak: oczyszczanie w kąpieli wodnej i uzupełnianie ubytków dokumentów.

Dla uczestników spotkania przygotowano ekspozycję wybranych artefaktów z zasobu Archiwum IPN, na której znalazły się m.in. ryngrafy, przypinki związane z działalnością NSZZ „Solidarność”, odznaki wojskowe, matryce do wykonywania pamiątkowych przypinek batalionu „Baszta” oraz puchary i trofea sportowe z kolekcji Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

Następnie Marcin Dębek pokazał gościom, w jaki sposób przygotowywane są skany artefaktów. Nauczyciele obejrzeli prezentowane na ekspozycji przedmioty w formie skanów 3D, dających możliwość zobaczenia szczegółów mało czytelnych na oryginalnych artefaktach.    

W dalszej części spotkania Teresa Gallewicz-Dołowa opowiedziała o celu i znaczeniu projektu Archiwum Pełne Pamięci, a Anna Lasek przedstawiła propozycję wykorzystania artefaktów w edukacji na przykładzie projektu „Historia w artefaktach zapisana”. 

Jesienią Archiwum IPN planuje, w ramach współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizację szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania w pracy z uczniem modeli 3D artefaktów historycznych z zasobu AIPN, udostępnionych na platformie Sketchfab.

 

 

do góry