Nawigacja

Видання IPN укр

Armia Czerwona na ziemiach polskich po 1944 roku

Po 1945 roku na terenie Polski postawiono wiele obiektów propagandowych, które na przekór społeczności miały być symbolem wdzięczności za „wyzwolenie”. Jakie były konsekwencje wkroczenia Armii Czerwonej dla lokalnej ludności? Czy było to wyzwolenie, czy też początek zniewolenia? Czy Sowieci byli postrzegani przez Polaków jako pogromcy Niemców, czy też jako nowi okupanci? Czy cele i metody postępowania czerwonoarmistów można porównać z postępowaniem przedstawicieli niemieckiego aparatu władzy? Ważnym krokiem do poznania prawdy o przebiegu i następstwach sowieckiej ofensywy jest zbiór artykułów, przygotowanych przez historyków pracujących w IPN. Zachęcamy do zapoznania się z tymi opracowaniami.

 

do góry