Nawigacja

Armia Czerwona na ziemiach polskich po 1944 roku

Paweł Niziołek: Zbrodnie sowieckie na mieszkańcach Białostocczyzny w czerwcu 1941 r.

Zbrodnie popełnione przez żołnierzy Armii Czerwonej w czasie działań wojennych w czerwcu 1941 r. są w znacznej mierze niezbadane, nieodkryte, a może nawet zapomniane. W perspektywie Białostocczyzny było to zaledwie od kilku godzin do paru dni i z tego zapewne powodu te dramatyczne wydarzenia wymykają się pamięci społecznej a nawet historykom.

  • Porzucony sprzęt sowiecki w rejonie Białegostoku – czerwiec 1941 r.Zbiory prywatne P.Niziołek
    Porzucony sprzęt sowiecki w rejonie Białegostoku – czerwiec 1941 r.Zbiory prywatne P.Niziołek

Wciąż pozostają one zdominowane przez ogrom zbrodni popełnionych we wrześniu 1939 r. (niemieckich i sowieckich), podczas sowieckiej okupacji (w tym masowych deportacji – ostatnia rozpoczęta 22 czerwca 1941 r.), zbrodniczych ewakuacji więzień sowieckich (również w czerwcu 1941 r.), zbrodni okresu okupacji niemieckiej i ponownego wkroczenia i bytności w naszym regionie Sowietów, wielkich operacji wymierzonych w polskie podziemie niepodległościowe (jak chociażby Obława Augustowska z lipca 1945 r.).

 

do góry