Nawigacja

Armia Czerwona na ziemiach polskich po 1944 roku

Piotr Grzelczak: Kradzieże, rozboje, pobicia, uprowadzenia i zabójstwa. Przestępczość żołnierzy Armii Czerwonej w pociągach relacji Poznań Główny – Krzyż Wielkopolski latem 1945 r.

„Stosunek ludności cywilnej do wojska radzieckiego znacznie się pogorszył, tak że niektórzy komendanci powiatowi [MO] określają ten stosunek jako wrogi. Powstał on wskutek ciągłych zabójstw, napadów rabunkowych, różnych kradzieży, gwałtów kobiet, nawet staruszek i dzieci, oraz innych przestępstw dokonywanych przez żołnierzy i oficerów radzieckich” – czytamy w raporcie sytuacyjnym Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu z 17 lipca 1945 r.

  • Odręczny szkic projektu sowieckiego cmentarza bohaterów w Szamotułach.Fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.
    Odręczny szkic projektu sowieckiego cmentarza bohaterów w Szamotułach.Fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Nie ma chyba szczególnych powodów, aby podważać wiarygodność tego rodzaju dokumentów sporządzanych przez milicyjnych analityków, piszących wszak o sojuszniczej formacji. Pozostawiając na boku skalę zjawiska, obejmującego z różnym natężeniem całe województwo poznańskie, wydaje się, że wraz z przejściem frontu, szczególnie narażone na dojmujące skutki sowieckiej obecności były te powiaty i miasta, które leżały wzdłuż szlaków komunikacyjnych, z których regularnie korzystała Armia Czerwona.

więcej► gloswielkopolski.pl

do góry