Nawigacja

Aktualności

Nagrodzeni przez IPN

Instytut Pamięci Narodowej, realizując zadania ustawowe związane z utrwalaniem pamięci o bohaterach narodowych i upowszechnianiem wiedzy o najnowszej historii Polski, przyznaje nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”, „Semper Fidelis” i „Świadek Historii”. Organizuje także konkursy, m.in. ogólnopolski konkurs „Audycja Historyczna Roku”. Przedstawiamy tegorocznych laureatów nagród Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej

Ustanowiona w 2002 roku, jest przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

W tegorocznej, 19. edycji nagrody laureatami zostali:

 

Nagroda Semper Fidelis

Od 2019 roku to honorowe wyróżnienie IPN otrzymują osoby, instytucje bądź organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna jest zbieżna z ustawowymi celami IPN. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN. 

W 2020 roku nagrodą zostali uhonorowani:

 

 

Ogólnopolski Konkurs IPN na Najlepszą Audycję Historyczną Roku

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najnowszej historii Polski w formie ambitnej twórczości radiowej i telewizyjnej. Pierwszą edycję ogłoszono w 2013 r. w białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Jury konkursu składa się z renomowanych dziennikarzy oraz historyków pracujących w IPN. Audycje na Konkurs mogą zgłaszać autorzy audycji, dziennikarze, redakcje, historycy, pracownicy i współpracownicy IPN, stowarzyszenia i organizacje kombatanckie i ich przedstawiciele, organizacje społeczne promujące wiedzę, edukację historyczną i pamięć, instytucje kultury i ich przedstawiciele, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń promujących historię regionalną.

W 2020 roku przyznano nagrody jak zwykle w trzech kategoriach:

 • Kategoria „Wydarzenie” – Grand Prix Prezesa IPN ( 10 tys.):
  „Oto człowiek, Henryk Sławik i Jozsef Antall” – film dokumentalny autorstwa Adama Kraśnickiego z TVP Oddział Katowice
 • Kategoria „Losy” – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (8 tys.)
  „Skazany na zapomnienie Wacław Lipiński” – fabularyzowany dokument autorstwa Marzeny Kumosińskiej z Oddziału IPN w Łodzi (film wyprodukowano dla TVP Historia, producent wykonawczy: TVP3 Łódź)
 • Kategoria „Historia Regionalna” – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku (5 tys.)
  Śpiewajcie wolność”  audycja autorstwa Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin

 • Wyróżnienia specjalne ( 3 tys.)
  1. „Stefan Starzyński – śledztwo umorzono”  film dokumentalny fabularyzowany autorstwa Hanny Zofii Etemadi ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Bliżej Tradycji i Kultury”
  2. „Zagubieni bohaterowie” audycja, autorstwa Anny Rębas i Stefana Kotiuka z Radia Gdańsk

 

Nagroda „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski

Wyróżnienie honorowe „Świadek Historii”, ustanowione w 2009 r., otrzymują osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Decyzją Prezesa Instytutu w 2014 roku zasięg nagrody rozszerzono o edycję mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób wspierających działalność IPN wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Nagrodę w 2020 roku otrzymały trzy osoby i trzy organizacje:

 • Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej W Wilnie” (Litwa)
 • Teruo Matsumoto (Japonia)
 • Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Cierlicko-Kościelec w Republice Czeskiej (Czechy)
 • Muzeum Izba Polska (Dania)
 • Frans C. K. Ruczynski (Holandia)
 • János Tischler (Węgry)

 

 

do góry