Nawigacja

Видання IPN укр

2020

Komitet Pamięci Gusen

  • Komitet Pamięci Gusen
    Komitet Pamięci Gusen

W 1979 roku w gminie St. Georgen an der Gusen, na terenie której znajdował się niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Gusen, powstała lokalna grupa, której celem była aktywna działalność na rzecz pamięci: roz­mowy ze świadkami historii, wydawanie broszur, czasopism, książek, zbieranie artefaktów. Jej założycielami byli miejscowa nauczycielka historii – Martha Gammer oraz inżynier i pasjonat historii Rudolf A. Haunsch­mied. Po 1989 roku nawiązywano coraz ściślejszą współpracę ze stroną polską, tak z Ambasadą, jak i z samymi świadkami historii. Pierwsza uroczystość z okazji wyzwolenia obozu Gusen, zorganizowana przez grupę, odbyła się w 1995 roku. Trzynaście lat później postanowiono powołać do życia niezależny podmiot, Komitet Pamięci Gusen – Gedenkdienstkomitee Gusen, który obecnie zrzesza 16 osób, wywodzących się z wcześniejszej formacji oraz z grupy pracującej w miejscowej parafii. Na czele Komitetu stoi Martha Gammer, a jej zastępcą jest Rudolf A. Haunschmied. Spośród sześcioosobowego zarządu dwie osoby: Julia Mayer i Bernhard Muehleder pracują w Mauthausen Memorial jako przewodnicy. Do honorowych członków Komitetu należą m.in. byli więźniowie Gusen i przedstawiciele ich rodzin, byli ambasadorowie RP w Austrii, przedstawiciele władz lokalnych, du­chowieństwa oraz międzynarodowego świata nauki.

Komitet rozpowszechnia pamięć o dziesiątkach tysięcy ofiar sys­temu byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyj­nych Gusen I, II i III, wspiera ocalonych, prowadzi badania naukowe i pracę dydaktyczną, gromadzi i udostępnia źródła his­toryczne. Zajmuje się także oprowadzaniem wycieczek szkol­nych, wydawaniem artykułów i innych publikacji oraz organizuje obchody rocznicowe.

Komitet Pamięci Gusen został uhonorowany Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej” w 2020 roku, w 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gusen.

do góry