Nawigacja

Видання IPN укр

2020

Kazimierz Cholewa

  • 01

Na początku lat osiemdziesiątych Kazimierz Cholewa zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”, był współzałożycielem struktur związkowych w krakowskim handlu i usługach. Po wprowadzeniu stanu wo­jennego w grudniu 1981 roku kolportował prasę podziemną. Przez cztery lata był radnym Rady Miasta Kra­kowa z listy KO „Solidarność”.

Jako prezes Towarzystwa Parku im. dr H. Jordana w Krakowie, od 1998 roku organizował w parku Jordana uroczystości patriotyczne, kultywując pamięć o wielkich Polakach. Tworząc Galerię Wielkich Polaków XX w., pragnął przekazać młodym ludziom umiłowanie Ojczyzny. Starał się, by szkoły przejęły opiekę nad pomnikami, młodzież troszczyła się o nie i aktywnie uczestniczyła w obchodach rocznicowych. W parku Jordana do końca 2018 roku powstało 35 pomników: kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, bł. ks. Je­rzego Popiełuszki, kard. Adama Stefana Sapiehy, Ignacego Jana Paderewskiego, Zbigniewa Herberta, płk. Ry­szarda Kuklińskiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, rotmistrza Witolda Pileckiego, gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Leopolda Okulickiego, gen. Stanisława Sosabowskiego, św. Maksymi­liana Marii Kolbego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Marii Skłodowskiej-Curie, Karoliny Lanckorońskiej, ks. Zdzisława Peszkowskiego, ks. Władysława Gurgacza, gen. Elżbiety Zawackiej, biskupa Albina Małysiaka, Zofii Kossak-Szczuckiej, Henryka Sienkiewicza, Andrzeja Małkowskiego, majora Zyg­munta Szendzielarza „Łupaszki”, płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, majora Hie­ronima Dekutowskiego „Zapory”, Józefa Franczaka „Lalusia”, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, gen. Józefa Hallera, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego oraz gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Kazimierz Cholewa za swoją działalność został odznaczony m.in. Medalem „Pro Pat­ria”, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności, a także Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2020 roku uhonorowano go Nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.

do góry