Nawigacja

Видання IPN укр

Nagroda Semper Fidelis

Honorowe wyróżnienie IPN otrzymają corocznie osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Kapituła w każdym roku ma również możliwość przyznania jednej nagrody post mortemLaureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN.

Nagroda ma także walor edukacyjny. Pomoże w rozpowszechnianiu wiedzy na temat tego, co Polska straciła po 1945 r. A straciła wiele. Na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej – to źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

 

Nazwiska laureatów oraz wyróżnionych w ramach II i III edycji Nagrody „Semper Fidelis”
zostały ogłoszone 8 października 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie

 

Informacji udzielają:
Jarosław Klujewski (22) 581 86 77
Mateusz Niegowski (22) 581 86 09
e-mail: semperfidelis@ipn.gov.pl

 

Laureaci Nagrody Semper Fidelis 2019–2021

 1. Stefan Adamski (2019)
 2. ks. Jan Buras (2021)
 3. ks. prof. Roman Dzwonkowski (2019)
 4. Wiesław Helak – wyróżnienie (2019)
 5. Maria i Marek Jastrzębscy – wyróżnienie (2021)
 6. Dora Kacnelson nagroda post mortem (2020)
 7. Iness Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik (2020)
 8. ks. Adam Przywuski (2021)
 9. bp Jan Purwiński (2020)
 10. Elżbieta Rusinko (2021)
 11. Weronika Sebastianowicz (2019)
 12. Danuta Skalska (2021)
 13. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (2021)
 14. Stanisław Srokowski – wyróżnienie (2020)
 15. Waldemar Szełkowski (2020)
 16. ks. Roman Twaróg (2020)
 17. „Wołanie z Wołynia” – pismo religijno-społeczne (2019)
 18. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie (2019)
do góry