Nawigacja

Видання IPN укр

Nagroda Semper Fidelis

Honorowe wyróżnienie IPN otrzymają corocznie osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Kapituła w każdym roku ma również możliwość przyznania jednej nagrody post mortemLaureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN.

Nagroda ma także walor edukacyjny. Pomoże w rozpowszechnianiu wiedzy na temat tego, co Polska straciła po 1945 r. A straciła wiele. Na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej – to źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Przyjmujemy zgłoszenia do czwartej edycji Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2022 roku.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY „SEMPER FIDELIS”

 

Informacji udziela:
Mateusz Niegowski
22 544 57 37
e-mail: semperfidelis@ipn.gov.pl

 

Laureaci Nagrody Semper Fidelis 2019–2021

 1. Stefan Adamski (2019)
 2. ks. Jan Buras (2021)
 3. ks. prof. Roman Dzwonkowski (2019)
 4. Wiesław Helak – wyróżnienie (2019)
 5. Maria i Marek Jastrzębscy – wyróżnienie (2021)
 6. Dora Kacnelson nagroda post mortem (2020)
 7. Iness Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik (2020)
 8. ks. Adam Przywuski (2021)
 9. bp Jan Purwiński (2020)
 10. Elżbieta Rusinko (2021)
 11. Weronika Sebastianowicz (2019)
 12. Danuta Skalska (2021)
 13. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (2021)
 14. Stanisław Srokowski – wyróżnienie (2020)
 15. Waldemar Szełkowski (2020)
 16. ks. Roman Twaróg (2020)
 17. „Wołanie z Wołynia” – pismo religijno-społeczne (2019)
 18. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie (2019)
do góry