Nawigacja

Nagroda Semper Fidelis

Honorowe wyróżnienie IPN otrzymają corocznie osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Kapituła w każdym roku ma również możliwość przyznania jednej nagrody post mortemLaureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN.

Nagroda ma także walor edukacyjny. Pomoże w rozpowszechnianiu wiedzy na temat tego, co Polska straciła po 1945 r. A straciła wiele. Na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej – to źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

15 czerwca 2021 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do III edycji nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”.
 

Informacji udzielają:
Jarosław Klujewski (22) 581 86 77
Mateusz Niegowski (22) 581 86 09
e-mail: semperfidelis@ipn.gov.pl

 

Laureaci Nagrody Semper Fidelis 2019–2020

 1. Stefan Adamski (2019)
 2. ks. prof. Roman Dzwonkowski (2019)
 3. Wiesław Helak – wyróżnienie (2019)
 4. Dora Kacnelson nagroda post mortem (2020)
 5. Iness Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik (2020)
 6. Bp Jan Purwiński (2020)
 7. Weronika Sebastianowicz (2019)
 8. Stanisław Srokowski – wyróżnienie (2020)
 9. Waldemar Szełkowski (2020)
 10. Ks. Roman Twaróg (2020)
 11. „Wołanie z Wołynia” – pismo religijno-społeczne (2019)
 12. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie (2019)
do góry