Nawigacja

Видання IPN укр

Nagroda Semper Fidelis

Honorowe wyróżnienie IPN otrzymają corocznie osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Kapituła w każdym roku ma również możliwość przyznania jednej nagrody post mortemLaureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN.

Nagroda ma także walor edukacyjny. Pomoże w rozpowszechnianiu wiedzy na temat tego, co Polska straciła po 1945 r. A straciła wiele. Na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej – to źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

W 2023 roku Instytut Pamięci Narodowej po raz piąty przyzna Nagrody „Semper Fidelis”. Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do nagrody.

Informacji o nagrodzie udziela:
Mateusz Niegowski
22 544 57 37
e-mail: semperfidelis@ipn.gov.pl

 

 

Laureaci Nagrody Semper Fidelis 2019–2022

 1. Stefan Adamski (2019)
 2. Alwida Antonina Bajor (2022)
 3. Włodzimierz Bolecki – wyróżnienie (2022)
 4. ks. Jan Buras (2021)
 5. ks. prof. Roman Dzwonkowski (2019)
 6. Jarosław Górecki (2022)
 7. Wiesław Helak – wyróżnienie (2019)
 8. Maria i Marek Jastrzębscy – wyróżnienie (2021)
 9. Dora Kacnelson nagroda post mortem (2020)
 10. Wiesław Kapel (2022)
 11. Iness Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik (2020)
 12. ks. Adam Przywuski (2021)
 13. bp Jan Purwiński (2020)
 14. Mirosław Rowicki – nagroda post mortem (2022)
 15. Elżbieta Rusinko (2021)
 16. Weronika Sebastianowicz (2019)
 17. Danuta Skalska (2021)
 18. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (2021)
 19. Stanisław Srokowski – wyróżnienie (2020)
 20. Stowarzyszenie Rodzina Ponarska (2022)
 21. Waldemar Szełkowski (2020)
 22. ks. Roman Twaróg (2020)
 23. „Wołanie z Wołynia” – pismo religijno-społeczne (2019)
 24. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie (2019)
do góry