Nawigacja

Видання IPN укр

Konkurs Audycja Historyczna Roku

INFORMACJE O KONKURSIE

Początki Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Audycję Historyczną Roku sięgają 19 czerwca 2013 r., kiedy to pierwszą edycję ogłosił ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński.

Celem konkursu jest promowanie najnowszej historii Polski w formie ambitnej twórczości radiowej i telewizyjnej.

Audycje radiowe lub telewizyjne są oceniane w następujących kategoriach:

  1. Wydarzenie – audycje poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu – Grand Prix Prezesa IPN
  2. Losy – audycje poświęcone indywidualnym losom bohaterów, uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
  3. Historia regionalna – audycje poświęcone historii regionalnej obejmującej zasięg działania Oddziału IPN w Białymstoku – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku

Nagrody mają wymiar pieniężny. Ich wysokość jest ustalana co roku przez Prezesa IPN. W skład jury konkursu wchodzą wybitni dziennikarze oraz historycy IPN. Audycje na Konkurs mogą zgłaszać zarówno autorzy audycji, dziennikarze, redakcje, historycy, pracownicy i współpracownicy IPN, jak i stowarzyszenia, organizacje kombatanckie, kombatanci oraz organizacje społeczne promujące wiedzę, edukację historyczną i pamięć, instytucje kultury, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń promujących historię regionalną.

Konkurs organizowany jest w formie corocznej edycji. 

Tegoroczna edycja (2022) nie odbędzie się z przyczyn formalnych. 

Dodatkowych informacji udziela asystent prasowy białostockiego oddziału IPN Natalia Krzywicka – natalia.krzywicka@ipn.gov.pl, tel. (85) 664 57 82.

do góry