Nawigacja

Konkurs Audycja Historyczna Roku

 

 

INFORMACJE O KONKURSIE

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński ogłosił rozpoczęcie I edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Audycję Historyczną Roku 19 czerwca 2013 r. w białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej,

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najnowszej historii Polski w formie ambitnej twórczości radiowej i telewizyjnej.

Audycje radiowe lub telewizyjne są oceniane w następujących kategoriach:

  1. Wydarzenie – audycje poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu – Grand Prix Prezesa IPN;
  2. Losy– audycje poświęcone indywidualnym losom bohaterów uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego;
  3. Historia regionalna – audycje poświęcone historii regionalnej obejmującej zasięg działania Oddziału IPN w Białymstoku – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku.

Nagrody mają wymiar pieniężny. Ich wysokość będzie ustalana co roku przez Prezesa IPN. Pięcioosobowe Jury konkursu składa się z renomowanych dziennikarzy oraz historyków pracujących w IPN. Audycje na Konkurs mogą zgłaszać autorzy audycji, dziennikarze, redakcje, historycy, pracownicy i współpracownicy IPN, stowarzyszenia i organizacje kombatanckie i ich przedstawiciele, organizacje społeczne promujące wiedzę, edukację historyczną i pamięć, instytucje kultury i ich przedstawiciele, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń promujących historię regionalną.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne jako załączniki na dole strony.

Konkurs organizowany jest w formie corocznych edycji. Ogłoszenie wyników danej edycji Konkursu nastąpi 26 listopada każdego roku w Białymstoku podczas uroczystej gali.

Dodatkowe informacje:
tomasz.danilecki@ipn.gov.pl
tel. 85 66 457 82

do góry