Nawigacja

2020

Stanisław Srokowski – wyróżnienie

Wyróżnienie

  • Stanisław Srokowski. Fot ze zbiorów prywatnych
    Stanisław Srokowski. Fot ze zbiorów prywatnych

Pochodzący z Kresów poeta, prozaik, dramaturg i krytyk literacki. W swoich utworach nawiązuje m.in. do ludobójstwa, jakiego dopuścili się na Polakach ukraińscy nacjonaliści w 1943 i 1944 r. Na kanwie jego opowiadania „Nienawiść” Wojciech Smarzowski nakręcił w 2016 r. głośny film „Wołyń”. Stanisław Srokowski związany jest też z ruchem solidarnościowym – był założycielem NSZZ „Solidarność” w redakcji „Wiadomości” i rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych we Wrocławiu. Od 1982 działał w Solidarności Walczącej, za co w 2010 roku został odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej.

do góry