Nawigacja

Aktualności

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – działania IPN

13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie. Instytut Pamięci Narodowej od lat podejmuje działania mające na celu upamiętnienie ofiar i upowszechnianie wiedzy o stanie wojennym. Zostały przygotowane liczne audycje, wykłady, wystawy i akcje medialne. Zachęcamy do włączenia się w inicjatywy IPN.

CENTRALA IPN, ODDZIAŁ IPN W WARSZAWIE

ODDZIAŁ IPN W BIAŁYMSTOKU

 • akcja edukacyjna – spoty edukacyjne wyświetlane na telebimach,  poświęcone rocznicy wprowadzeniu stanu wojennego
 • 5 grudnia 2021, godz. 19:00 – premiera spektaklu Teatru Dramatycznego w Białymstoku „ Za wolność – byś wolnym był” (Kino Ton)
 • 10 grudnia 2021 – dodatek o stanie wojennym do lokalnej prasy – „Kuriera Porannego i „Gazety Współczesnej”
 • 12 grudnia 2021, godz. 11:00 – odsłonięcie tablicy na budynku dawnej siedziby ZR NSZZ „Solidarność” (ul. Świętojańska)
 • 12 grudnia 2021, godz. 12:00 – promocja książki dr. Marka Kietlińskiego i ks. Adama Szota „Stan wojenny w relacjach i wywiadach”, połączona ze spotkaniem wspomnieniowo-integracyjnym działaczy „Solidarności”
 • 13 grudnia 2021, godz. 10:30, Białystok – promocja publikacji dr. Marka Kietlińskiego „Stan wojennym w dokumentach archiwalnych” i albumu „Podejrzane – czas stanu wojennego oczami białostockich fotografów” pod red. Karoliny Dobek OBEN IPN Białystok
 • 13 grudnia 2021, godz. 19:15, Białystok – uroczysty apel pamięci pod tablicą poświęconą ofiarom stanu wojennego
 • 13 grudnia 2021, godz. 13.00, Drozdowo – prezentacja wystawy elementarnej IPN „Stan wojenny”, wykład dr. hab. Krzysztofa Sychowicza (naczelnik OBBH IPN Białystok) „Represje stanu wojennego w woj. łomżyńskim”, wykład dr Bożeny Koszel-Pleskaczuk (OBBH IPN Białystok) „Represje w stanie wojennym na przykładzie internowanych w Czerwonym Borze”
 • 14 grudnia 2021, godz. 12:00, Białystok – konferencja rocznicowa i prezentacja wystawy IPN „586 dni stanu wojennego” oraz sprzedaż publikacji Instytutu (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)

DELEGATURA IPN W OLSZTYNIE

 • 13 grudnia 2021 – promocja czwartego tomu „Encyklopedii Solidarności” połączona z wręczeniem egzemplarzy osobom występującym w encyklopedii (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie)
 • 13 grudnia 2021 – otwarcie wystawy „Stan wojenny 1981-1983” (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie)
 • 13 grudnia 2021, Olsztyn – prezentacja multimedialna na telebimie w centrum miasta materiałów w fotograficznych dot. stanu wojennego
 • 13 grudnia 2021, Olsztyn – kolportaż ulotek dot. stanu wojennego
 • 13 grudnia 2021 – emisja w internecie audycji pt.: „Krąg” olsztyńskiej „Solidarności”, w ramach cyklu „Leksykon Historyczny IPN” (5 odcinków)
 • 13 grudnia 2021 – kolportaż „jednodniówki” pt. „40. rocznica osadzenia więźniów w ośrodku odosobnienia w Iławie” (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie)
 • 13 grudnia 2021 – debata: „Reakcja świata na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce” (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, ul. Partyzantów 87)
 • 13 grudnia 2021 – konkurs internetowy dot. tematyki stanu wojennego z cyklu: „Kto? Co? Kiedy?”
 • 13 grudnia 2021 – prezentacja w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie dwóch infografik: „Solidarność” 1980-1981 oraz Stan wojenny w Regionie Warmińsko-Mazurskim (z cyklu „Warmia i Mazury w XX wieku”)
 • 13 grudnia 2021, Mrągowo – otwarcie wystawy „Czas apokalipsy”. Partnerem wystawy jest Urząd Miasta Mrągowa i Miejski Klub Sportowy „Mrągovia”

ODDZIAŁ IPN W GDAŃSKU

DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY

ODDZIAŁ IPN W KATOWICACH

ODDZIAŁ IPN W KRAKOWIE

DELEGATURA IPN W KIELCACH

ODDZIAŁ IPN W LUBLINIE

ODDZIAŁ IPN W ŁODZI

ODDZIAŁ IPN W POZNANIU

ODDZIAŁ IPN W RZESZOWIE

ODDZIAŁ IPN W SZCZECINIE

ODDZIAŁ IPN WE WOCŁAWIU

 • 7 grudnia 2021, Wrocław – wykład Łukasza Sołtysika (OBBH IPN Wrocław) „Wrocław 13 grudnia – 40 lat temu”, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58, godz. 17.00
 • 10 grudnia 2021, Legnica – wykład Łukasza Sołtysika (OBBH IPN Wrocław) „Stan wojenny w Legnicy 1981-1983: protesty, represje, konspiratorzy, bibuła”, kościół św. Tadeusza Apostoła w Legnicy, ul. Artyleryjska 38, godz. 17.00
 • 12 grudnia 2021, Wrocław – obchody 40 rocznicy pacyfikacji zakładu POLAR w kościele św. Jana Apostoła we Wrocławiu Zakrzowie i byłym Zakładowym Domu Kultury „Polar” we Wrocławiu Zakrzowie, przy ul. Okulickiego, z udziałem Łukasza Sołtysika (OBBH IPN Wrocław), autora książki o historii NSZZ „Solidarność” w ZZSD „Polar” we Wrocławiu, godz. 13.15
 • 12 grudnia 2021, Nysa – uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej internowanym i represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur Zakładu Karnego w Nysie
 • 13 grudnia 2021, Opole – uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej internowanym i represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur Aresztu Śledczego w Opolu
 • 13 grudnia 2021, Świdnica – uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej internowanym i represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur Aresztu Śledczego w Świdnicy
 • 13 grudnia 2021, Strzelce Opolskie – uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej internowanym i represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich
 • 13 grudnia 2021, Wrocław – otwarcie wystawy „»Chodźcie z nami«. Wrocławskie protesty uliczne 1981–1989 oraz prezentacja towarzyszącego jej katalogu”, ul. Świdnicka, godz. 12.00
 • 13 grudnia 2021, Polkowice – Panel dyskusyjno-wspomnieniowy „40 lat pamięci o ofiarach i represjonowanych w stanie wojennym”, Kino w Polkowicach, ul. Skalników 4, godz. 11.00
 • 13 grudnia 2021, Wrocław – mapping – wielkoformatowa projekcja filmu „Stan wojenny – Wrocław pamięta…” na budynku Narodowego Forum Muzyki, pl. Wolności, godz. 16.00–22.00
 • 13 grudnia 2021, Wrocław – prezentacja kalendarza ściennego na 2022 r. wydanego z okazji 40 rocznicy powstania „Solidarności Walczącej” Kornela Morawieckiego
 • 13 grudnia 2021 – prezentacja na FB Oddziału IPN we Wrocławiu dokumentów i fotografii dotyczących stanu wojennego na Dolnym Śląsku
 • 15 grudnia 2021, Praga (Czechy) – dyskusja na temat wprowadzenia stanu wojennego z udziałem dr. Kamila Dworaczka, Biblioteka Havla
 • 16 grudnia 2021, Wrocław – 40 rocznica pacyfikacji KWK „Wujek” i śmierci 9 górników. Złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej internowanym i represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur Zakładu Karnego przy ul. Kleczkowskiej
 • 16 grudnia 2021, Wrocław – promocja książek o tematyce solidarnościowej Oddziałowego Biura Badań Historycznych we Wrocławiu, Sala Sesyjna Dworca Głównego we Wrocławiu, godz. 10.00
 • 17 grudnia 2021, Polkowice – obchody 40 rocznicy pacyfikacji strajku w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach, wystąpienia przedstawicieli OIPN we Wrocławiu, godz. 10.00
 • 17 grudnia 2021, Kłodzko – prelekcja dr. Kamila Dworaczka (OBBH) o stanie wojennym dla uczniów i nauczycieli I LO w Kłodzku połączona z prezentacją wystawy o graffiti w PRL, I LO w Kłodzku, godz. 12.00
 • 17 grudnia 2021, Wrocław – uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyży Wolności i Solidarności działaczom dolnośląskiej opozycji niepodległościowej, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, plac Powstańców Warszawy 1
do góry