Nawigacja

Aktualności

Debata „(Nie)rozliczony stan wojenny” – Warszawa, 12 grudnia 2021

W związku z 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej zorganizował debatę poświęconą rozliczeniu tej zbrodni. Zapraszamy do obejrzenia zapisu transmisji na kanale IPNtv.

Debata „(Nie)rozliczony stan wojenny” – Warszawa, 12 grudnia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Prezes IPN dr Karol Nawrocki. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Debata „(Nie)rozliczony stan wojenny” – Warszawa, 12 grudnia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Andrzej Zybertowicz. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Prok. Andrzej Pozorski. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Sławomir Cenckiewicz. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr Maciej Kokruć. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Andrzej Zybertowicz i dr Maciej Korkuć. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Debata „(Nie)rozliczony stan wojenny” – Warszawa, 12 grudnia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Kadr filmu animowanego IPN „Światło wolności”, zaprezentowanego podczas debaty. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Debata „(Nie)rozliczony stan wojenny” – Warszawa, 12 grudnia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Debata „(Nie)rozliczony stan wojenny” – Warszawa, 12 grudnia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Debata „(Nie)rozliczony stan wojenny” – Warszawa, 12 grudnia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Debata „(Nie)rozliczony stan wojenny” – Warszawa, 12 grudnia 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, który trwał przez kolejnych 586 dni. Od tego momentu minęły już cztery dekady, a mimo to wprowadzenie stanu wyjątkowego wciąż budzi w społeczeństwie kontrowersje i skrajne emocje. Między grudniem 1981 r. a lipcem 1983 r. internowano łącznie 10 131 działaczy opozycji antykomunistycznej, złamano życiorysy tysiącom polskich rodzin, a życie straciło co najmniej 56 osób – w tym 9 górników z kopalni „Wujek”, zastrzelonych w czasie pacyfikacji strajku. W powojennej historii Polski jedynie czasy stalinowskich represji dorównują terrorowi stanu wojennego, jednak wciąż wiele osób uważa, że jego wprowadzenie było tzw. „mniejszym złem”, a kłamstwo komunistów o planowanej sowieckiej inwazji ciągle funkcjonuje w społecznej świadomości.

W przeddzień 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej zorganizował debatę „(Nie)rozliczony stan wojenny”. Odbyła się ona 12 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00  w Centrum Bankowo-Finansowym (dawnym „Domu Partii”) przy ul. Nowy Świat 2/6 w Warszawie.

Głównym tematem rozmowy była kwestia rozliczenia zbrodni i represji stanu wojennego od strony prawnej i historycznej. Uczestnicy spotkania zastanawiali się także nad innymi formami rozliczenia z przeszłością, m.in. za pośrednictwem literatury i filmu. Został również poruszony temat pamięci o tym wydarzeniu oraz próbowano odpowiedzieć na pytanie o to, co należy zrobić, aby stan wojenny stał się lekcją na przyszłość.

W debacie wzięli udział:

  • dr hab. Andrzej Zybertowicz – doradca społeczny Prezydenta RP; 
  • dr hab. Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN;
  • prok. Andrzej Pozorski ­– zastępca Prokuratora Generalnego, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
  • dr Maciej Korkuć – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie.

Moderatorem dyskusji był red. Michał Adamczyk.

Retransmisja na kanale IPNtv:

do góry