Nawigacja

Historia z IPN

Świadkowie Historii o stanie wojennym – cykl 10 fragmentów notacji IPN

W związku z 40 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało cykl 10 filmowych odcinków, w których Świadkowie Historii opowiadają o swoich dramatycznych przeżyciach z tamtego mrocznego okresu. Poszczególne, kilkuminutowe odcinki serii będą publikowane codziennie, od 3 do 12 grudnia 2021 r.

Cykl powstał na podstawie fragmentów wspomnień zgromadzonych na portalu opowiedziane.ipn.gov.pl Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wersjami notacji, jakie znajdują się na portalu z archiwalnym zasobem IPN w zakresie historii mówionej. Dzięki naszemu serwisowi można spojrzeć w przeszłość oczami niezwykłych Świadków Historii. Relacje dotyczą najważniejszych zagadnień polskiej historii: II wojna światowa, wywózki Polaków na wschód ZSRS, Zbrodnia Katyńska, ratowanie Żydów przez Polaków w czasie Holocaustu, Rzeź Wołyńska, Powstanie Warszawskie, opozycja w PRL, Solidarność oraz szeregu innych wydarzeń.

Link do playlisty 

W cyklu występują Świadkowie Historii:

  • Krystyna Olszewska (socjolog, pracownik Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego) opowiada o spotkaniu członków „Solidarności”, które odbyło się w jej domu 13 grudnia 1981 r. z udziałem Bogdana Lisa, członka Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i organizatora podziemia solidarnościowego po wprowadzeniu stanu wojennego.
  • Tadeusz Wrona (doktor nauk technicznych, członek NSZZ „Solidarność”, poseł na Sejm RP, prezydent Częstochowy) opowiada o przesłuchaniu przez Służbę Bezpieczeństwa.

 

 

  • Ryszard Latecki (muzyk, drukarz, działacz opozycji w okresie PRL, drukarz Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA) opowiada o realiach stanu wojennego

 

 

  • Stanisław Fudakowski (psycholog, uczestnik strajków 1980 i 1981 r., członek NSZZ „Solidarność”) opowiada o tym, czym jest prawdziwa wolność, również w  więziennych warunkach stanu wojennego.

 

 

  • Wojciech Brojer (doktor historii, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historii PAN, działacz NSZZ „Solidarność”, redaktor w „Tygodniku Solidarność”, internowany w stanie wojennym) opowiada o tym, jak we własnym mieszkaniu w Warszawie, w obecności swojego ojca, został aresztowany razem z żoną w Sylwestra 1981 r.

 

 

  • Zygmunt Błażek (technik elektronik, działacz opozycji w okresie PRL) opowiada o pierwszych godzinach stanu wojennego i podróży do Strzebielinka, ośrodka dla internowanych.

 

 

  • Joanna Urban (geodeta, działaczka Ruchu Młodej Polski i NSZZ „Solidarność”, represjonowana w stanie wojennym) opowiada jak podczas powrotu do swojego mieszkania w Bydgoszczy była śledzona przez funkcjonariuszy SB, a następnie zaprowadzona przez nich do piwnicy i tam ciężko pobita.

 

 

  • Edward Fortuna (ślusarz mechanik, członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” Port Gdański) opowiada o strajku robotników Huty Katowice.

 

 

  • Marian Pierzchalski (pracownik Kombinatu Budowlanego w Radomiu, członek NSZZ „Solidarność”) opowiada o represjach w stanie wojennym oraz pomocy rodzinom osób internowanych.

  • Tadeusz Chmielewski (inżynier, nauczyciel, opozycjonista w PRL, członek NSZZ „Solidarność”, działacz społeczny i polityczny, więzień stanu wojennego) opowiada o posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniach 11–12 grudnia 1981 r. w Stoczni Gdańskiej, o przejeździe jego uczestników do „Grand Hotelu” w Sopocie na wieść o nadjeżdżających czołgach i o aresztowaniu ich tam przez ZOMO.

do góry