Nawigacja

Aktualności

Siódmy odcinek audycji z cyklu „Przystanek Historia”

Audycja została wyemitowana w środę 2 października 2019, o godz. 19.05, w Programie I Polskiego Radia

W audycji z cyklu „Przystanek historia” mówiliśmy o sytuacji na Kresach po wybuchu II wojny światowej i konsekwencjach porządku jałtańskiego.

Wspomnieliśmy również o nagrodzie IPN Semper Fidelis. Honorowe wyróżnienie IPN otrzymają corocznie osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Kapituła w każdym roku ma również możliwość przyznania jednej nagrody post mortem. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN.

Omówiliśmy książkę „Pamięć Kresów – Kresy w Pamięci”. Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach, która odbyła się w dniach 25–27 października 2017 r. w Gliwicach. Wzięli w niej udział historycy, socjologowie, politolodzy, literaturoznawcy i reprezentanci innych dziedzin humanistyki, którzy zaprezentowali fenomen szeroko rozumianej „pamięci Kresów” w czasach PRL, prób jej rekultywacji w pierwszych latach transformacji i obecności w różnorodnych dyskursach współczesności. Na publikację składa się 21 artykułów naukowych, poprzedzonych wstępem.

Opowiedzieliśmy jak popularyzować wiedzę o Kresach np. za pośrednictwem gier planszowych.

I jak zwykle „Było, będzie”.

Audycja została wyemitowana w środę 2 października 2019, o godz. 19.05, w Programie I Polskiego Radia (link do nagrania).

 

do góry