Nawigacja

Aktualności

Czwarty odcinek audycji z cyklu „Przystanek Historia”

21 sierpnia 2019, godz. 19.05, Program I Polskiego Radia

Tematem głównym czwartej audycji „Przystanek Historia” były Porozumienia Gdańskie, które wchodzą w skład Porozumień Sierpniowych z 1980 r. Doprowadziły one do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej – i stały się początkiem przemian z 1989 r. – obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego.

Dr Tadeusz Ruzikowski z Biura Badań Historycznych IPN opowiedział o Encyklopedii Solidarności, która jest najobfitszym źródłem wiedzy o polskiej opozycji antykomunistycznej lat 1976–1989.

Zaprezentowaliśmy także interesującą książkę dr. Jana Olaszka Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989. Książka pokazuje historię siedmiu podziemnych pism informacyjno-publicystycznych wychodzących w Warszawie w latach 1981–1989: „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „KOS-a”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnika Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego”, „Wiadomości” i „Woli”. Autor analizuje ich dzieje z różnych perspektyw; opisuje funkcjonowanie podziemnych redakcji, konspiracyjne systemy druku i kolportażu, politykę informacyjną poszczególnych pism, prowadzone na ich łamach dyskusje publicystyczne, działania aparatu bezpieczeństwa skierowane przeciwko ich twórcom oraz środowisko podziemnych dziennikarzy, drukarzy, kolporterów i ich współpracowników.

W audycji nie zabrakło też relacji z ostatnich wydarzeń organizowanych przez IPN, m.in. z odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce wybuchu I Powstania Śląskiego w Piotrowicach koło Karwiny. Powiedzieliśmy także o uroczystości wręczenia honorowych odznaczeń bohaterom strajków sierpniowych w Gdyni.

Zaprosiliśmy również na otwarcie wystawy plenerowej „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945” (Between the Walls. Poland under totalitarian regimes 1939–1945), które odbędzie się 22 sierpnia na pl. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Audycja została wyemitowana 21 sierpnia 2019 roku, o godz. 19.05 w Programie I Polskiego Radia (link do nagrania).

***

Cykl audycji „Przystanek Historia” realizowany jest wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Program I Polskiego Radia. Audycje emitowane będą na antenie radiowej Jedynki co dwa tygodnie, w każdą środę – od lipca do grudnia 2019 r. Rozmowy poświęcone będą ważnym wydarzeniom, które wpłynęły na dzieje Polski w XX wieku oraz ludziom, którzy tę historię tworzyli.

Każda audycja ma formę magazynu, w którym znajdą się także: recenzja książki historycznej i zapowiedzi ciekawych wydarzeń organizowanych przez IPN.

do góry