Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022

Zapis spotkania na IPNtv

Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Krzysztof Ziemiec, moderator dyskusji. Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN. Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr hab. Marcin Kruszyński. Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Anna Karolina Piekarska. Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr hab. Mirosław Szumiło. Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr hab. Filip Musiał. Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Paweł Tomasik. Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr Tomasz Domański. Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN. Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Debata poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN – Warszawa, 5 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)

5 października 2022 Instytut Pamięci Narodowej zorganizował debatę Użyteczność poznawcza, społeczna i akademicka. Czasopisma IPN wobec wyzwań społeczeństwa opartego na wiedzy, która odbyła się w przestrzeni Centralnego Przystanku Historia im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Rozmowa była poświęcona periodykom naukowym wydawanym przez IPN.

Wzięli w niej udział:

Moderatorem rozmowy był Krzysztof Ziemiec.

Podczas debaty jej uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na m.in. pytania:

  • Jaka jest rola czasopism naukowych we współczesnym świecie?
  • Jakie cele stawiają sobie czasopisma naukowe i jakie środki stosują, aby te cele osiągnąć?
  • Kto jest odbiorcą tekstów naukowych?
  • Jak periodyki naukowe mogą wpływać na dyskurs intelektualny w Polsce?

Pytanie o rolę czasopism naukowych to w istocie pytanie o rolę współczesnej nauki w świecie intelektualnym, i o jej rolę społeczną. Stoimy pomiędzy nowym modelem – który można określić jako służący nowemu modelowi komunikacji społecznej, „społeczeństwu opartemu na wiedzy”, a modelem tradycyjnym – pism debaty intelektualnej, który w Polsce jest szeroko reprezentowany. Pismo naukowe może i powinno tworzyć zasób wiedzy koniecznej do formowania decyzji dotyczących wspólnoty, na wielu poziomach i płaszczyznach; autorzy i redakcje nie bez powodu mogą widzieć siebie jako „pracowników wiedzy”. Wiedza jednak bez refleksji i weryfikacji nie może funkcjonować, a to wymaga pewnej płaszczyzny dyskusji. W wielu obszarach polskiego życia intelektualnego funkcjonowały i funkcjonują pisma budujące nie tylko pewne ściśle określone zasoby poznawcze, ale i tworzące środowiska dyskusji, niekiedy zachodzące na siebie lub wręcz kolidujące – wymienić tu można m.in. „Odrę”, „Nowe Książki”, „Arcana”, „Kronos”, „Teksty Drugie”, „Więź”, „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Respublikę Nową”, „Teologię Polityczną”, „Krytykę Polityczną”, „Kulturę Liberalną”. Instytucjonalny i przedmiotowy kształt czasopism naukowych IPN nie pozwala jednak na ucieczkę od pytania – jak wpływają (i mogą wpływać) one dyskurs intelektualny w Polsce?

Zapis dyskusji kanale IPNtv

Zaproszenie na debatę

 

do góry