Nawigacja

Institute of National Remembrance Review

Periodyk adresowany do czytelników angielskojęzycznych. Celem jest rzetelna prezentacja problematyki najnowszej historii Polski i Europy Środkowej pod dwoma totalitaryzmami. Każdy z kolejnych numerów czasopisma będzie miał charakter interdyscyplinarnego zbioru studiów nad wybranym problemem dziejów państw byłego bloku komunistycznego. Obok artykułów naukowych znajdą się w nim również prezentacje miejsc pamięci oraz muzeów historycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, upamiętniających okres wojny, okupacji i dyktatury komunistycznej. Publikowane będą również omówienia i recenzje publikacji historycznych ukazujących się w językach ojczystych poszczególnych krajów.

Redaktor naczelny: Anna Karolina Piekarska
Zastępca redaktora naczelnego: Franciszek Dąbrowski
Kontakt: inrr@ipn.gov.pl

 

do góry