Nawigacja

Видання IPN укр

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

Rocznik naukowy, którego głównym celem jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych.

Pismo podzielone jest na kilka działów obejmujących: artykuły i studia, artykuły i studia porównawcze – aparaty represji w innych krajach komunistycznych i totalitarnych, artykuły i studia: varia; artykuły i studia: biografie; materiały i dokumenty; stan badań i artykuły recenzyjne, dyskusje i polemiki.

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 40 punktów

Zespół redakcyjny:

 • dr hab. Filip Musiał – redaktor naczelny
 • dr hab. Władysław Bułhak – zastępca redaktora naczelnego
 • dr Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska – sekretarz redakcji 
 • dr Witold Bagieński
 • dr Piotr Chmielowiec 
 • dr hab. Adam Dziurok
 • dr Wojciech Frazik
 • dr hab. Dariusz Iwaneczko
 • dr Bartosz Kapuściak 
 • dr Paweł Skubisz  

Redaktorzy tematyczni/Issue Editors: dr Witold Bagieński, dr Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska

Rada Naukowa/International Academic Board:

 • prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący/Chairman of the Board
 • dr Petr Blažek (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • prof. Thomas Wegener Friis (University of Southern Denmark)
 • dr Douglas Selvage (Humboldt-Universität zu Berlin)
 • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Recenzenci w 2023 r. / Reviewers in 2023:

 • prof. Gordan Akrap (University North)
 • dr hab. Tomasz Balbus (Dolnośląska Szkoła Wyższa, IPN)
 • dr Tomasz Ceran (IPN)
 • dr Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr Daniel Czerwiński (IPN)
 • prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum, Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Waldemar Handke (Politechnika Koszalińska, Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego)
 • dr Marek Hańderek (Uniwersytet Jagielloński, IPN)
 • dr hab. Tytus Jaskułowski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski, Wojskowe Biuro Historyczne)
 • dr hab. Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Monika Komaniecka-Łyp (IPN)
 • dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska)
 • dr Rafał Kościański (IPN)
 • dr hab. Mariusz Krzysztofiński (IPN)
 • dr hab. Marcin Lasoń (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • dr Bernard Linek (Instytut Śląski)
 • prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr Przemysław Piątek (IPN)
 • dr hab. Patryk Pleskot (Uniwersytet Rzeszowski, IPN)
 • dr hab. Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej)
 • dr Michał Siedziako (Uniwersytet Szczeciński, IPN)
 • dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Jarema Słowiak (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Mateusz Sokulski (Uniwersytet Śląski, IPN)
 • dr Mirosław Surdej (IPN)
 • dr hab. Krzysztof Sychowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, IPN)
 • prof. dr hab. Jarosław Syrnyk (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Bartłomiej Szyprowski (Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga)
 • prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Daniel Wicenty (Uniwersytet Gdański, IPN)
 • prof. dr hab. Andrzej Zaćmiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • dr hab. Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, IPN)
 • ks. dr hab. Dominik Zamiatała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • dr hab. Andrzej Zawistowski (Szkoła Główna Handlowa)
 • dr Joanna Żelazko (IPN)

Wybierz Strony

do góry