Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

Rocznik naukowy, którego głównym celem jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych.

Pismo podzielone jest na kilka działów obejmujących: metodologię, struktury, dokumenty, wspomnienia funkcjonariuszy (w publikacji pod nazwą „w oczach własnych”), biogramy, recenzje i materiały bibliograficzne.

Zespół redakcyjny: dr hab. Filip Musiał – redaktor naczelny, dr Władysław Bułhak – zastępca redaktora naczelnego, dr Witold Bagieński, dr Piotr Chmielowiec, dr hab. Adam Dziurok, dr Wojciech Frazik, dr Dariusz Iwaneczko, dr Bartosz Kapuściak, Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska – sekretarz redakcji, dr Paweł Skubisz.  

Wybierz Strony

do góry