Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

Rocznik naukowy, którego głównym celem jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych.

Pismo podzielone jest na kilka działów obejmujących: metodologię, struktury, dokumenty, wspomnienia funkcjonariuszy (w publikacji pod nazwą „w oczach własnych”), biogramy, recenzje i materiały bibliograficzne.

Zespół redakcyjny: dr Adam Dziurok, dr Wojciech Frazik, dr hab. Robert Klementowski, dr Rafał Leśkiewicz, dr Paweł Skubisz, dr Marcin Stefaniak, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, Piotr Chmielowiec – sekretarz redakcji, dr Dariusz Iwaneczko – redaktor naczelny.

Wybierz Strony

do góry