Nawigacja

Видання IPN укр

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

Rocznik naukowy, którego głównym celem jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych.

Pismo podzielone jest na kilka działów obejmujących: artykuły i studia, artykuły i studia porównawcze – aparaty represji w innych krajach komunistycznych i totalitarnych, artykuły i studia: varia; artykuły i studia: biografie; materiały i dokumenty; stan badań i artykuły recenzyjne, dyskusje i polemiki.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki – 40 punktów

Zespół redakcyjny:

 • dr hab. Filip Musiał – redaktor naczelny
 • dr hab. Władysław Bułhak – zastępca redaktora naczelnego
 • Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska – sekretarz redakcji 
 • dr Witold Bagieński
 • dr Piotr Chmielowiec 
 • dr hab. Adam Dziurok
 • dr Wojciech Frazik
 • dr Dariusz Iwaneczko
 • Bartosz Kapuściak 
 • dr Paweł Skubisz  

Redaktor tematyczny/Issue Editor: Bartosz Kapuściak

Rada Naukowa/International Academic Board:

 • prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący/Chairman of the Board
 • dr Petr Blažek (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • prof. Thomas Wegener Friis (University of Southern Denmark)
 • dr Douglas Selvage (Humboldt-Universität zu Berlin)
 • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Recenzenci w 2021 r./Reviewers in 2021:

 • prof. dr hab. Wołodymyr Baran (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki)
 • dr Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Stanisław Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • dr hab. Tytus Jaskułowski (IPN, Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska)
 • dr hab. Marcin Lasoń (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego)
 • prof. zwycz. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
 • dr hab. Robert Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza)
 • dr hab. Łucja Marek (IPN)
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Grzegorz Motyka (Polska Akademia Nauk)
 • dr Tomasz Niklas (Wojskowe Biuro Historyczne)
 • dr Arkadiusz Nyzio (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr Tomasz Pączek (Akademia Pomorska)
 • dr Bolesław Piasecki (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Patryk Pleskot (IPN)
 • dr Przemysław Ruchlewski (Europejskie Centrum Solidarności)
 • dr hab. Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej)
 • dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 • prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)
 • Ks. dr Piotr Tylec (Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu)
 • dr hab. Andrzej Zaćmiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • prof. ndzw. dr hab. Leszek Zygner (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego)

Wybierz Strony

do góry