Nawigacja

Polish-Jewish Studies (PL)

ENGLISH VERSION

Szanowni Państwo,

Instytut Pamięci Narodowej uruchamia nowe czasopismo zatytułowane „Polish-Jewish Studies”. Będzie to rocznik wydawany w języku angielskim. Obowiązki przewodniczącego kolegium redakcyjnego pełni dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG (Uniwersytet Gdański/Muzeum II Wojny Światowej). Ponadto w skład redakcji weszli: dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej Kraków – zastępca przewodniczącego), dr Alicja Gontarek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej/Instytut Pamięci Narodowej – sekretarz), dr Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej Lublin – sekretarz), dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski/Instytut Pamięci Narodowej Rzeszów), dr Wojciech Wichert (Instytut Pamięci Narodowej Szczecin), dr Mateusz Szpytma (zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej).

Pragniemy, aby „Polish-Jewish Studies” skupiły wokół siebie szerokie grono badaczy różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, zajmujących się okresem XX wieku, których wspólnym mianownikiem będzie kontekst polsko-żydowski.

Myślą przewodnią pierwszego numeru będą stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej. 

Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

Redakcja

O czasopiśmie

„Polish-Jewish Studies” to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), w którym będą publikowane prace naukowe w języku angielskim na temat wszelkich aspektów związanych z polsko-żydowskimi relacjami w XX wieku. Liczymy, że periodyk zainteresuje szerokie grono badaczy zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi, dla których wspólnym mianownikiem stanie się polsko-żydowski kontekst ich badań. 

Redakcja

Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG (Uniwersytet Gdański/Muzeum Drugiej Wojny Światowej)
Zastępca redaktora: dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej – Kraków)
Sekretarz: dr Alicja Gontarek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/ Instytut Pamięci Narodowej)
Sekretarz: dr hab. Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej – Lublin)
Członek: dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski/Instytut Pamięci Narodowej – Rzeszów)
Członek: dr Wojciech Wichert (Instytut Pamięci Narodowej – Szczecin)
Członek: dr Mateusz Szpytma (wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej)

Rada Naukowa

prof. Marek Jan Chodakiewicz (The Institute of World Politics)
ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
dr hab. Bogdan Musiał (Instytut Pamięci Narodowej)
prof. John Radzilowski (University of Alaska)
dr hab. Przemysław Różański, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
prof. Peter Stachura (University of Stirling, emeritus)
dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. Theodore R. Weeks (Southern Illinois University)
prof. dr hab. Stanisław Wiech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Kontakt

dr Alicja Gontarek
Kom. 698 992 301
alicja.gontarek@ipn.gov.pl

dr hab. Sebastian Piątkowski
sebastian.piatkowski@ipn.gov.pl


do góry