Nawigacja

Видання IPN укр

Polish-Jewish Studies (PL)

► ENGLISH VERSION

O czasopiśmie

„Polish-Jewish Studies” to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), w którym publikowane są prace naukowe w języku angielskim i polskim na temat wszelkich aspektów związanych z polsko-żydowskimi relacjami w XX wieku. Liczymy, że periodyk zainteresuje szerokie grono badaczy zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi, dla których wspólnym mianownikiem stanie się polsko-żydowski kontekst ich badań. 

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów.

Redakcja

Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG (Uniwersytet Gdański/Muzeum Drugiej Wojny Światowej)
Zastępca redaktora: dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej – Kraków)
Sekretarz: dr Alicja Gontarek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/ Instytut Pamięci Narodowej)
Sekretarz: dr hab. Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej – Lublin)
Członek: dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski/Instytut Pamięci Narodowej – Rzeszów)
Członek: dr Wojciech Wichert (Instytut Pamięci Narodowej – Szczecin)
Członek: dr Mateusz Szpytma (Instytut Pamięci Narodowej)

Rada Naukowa

prof. Marek Jan Chodakiewicz (The Institute of World Politics)
ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
dr hab. Bogdan Musiał (Instytut Pamięci Narodowej)
prof. John Radzilowski (University of Alaska)
dr hab. Przemysław Różański, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
prof. Peter Stachura (University of Stirling, emeritus)
dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Stanisław Wiech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Kontakt

dr Alicja Gontarek
Kom. 698 992 301
alicja.gontarek@ipn.gov.pl

dr hab. Sebastian Piątkowski
sebastian.piatkowski@ipn.gov.pl


do góry