Nawigacja

Aktualności

VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – »My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.«” – Warszawa, 21–22 września 2022

VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. Zastępca dyrektora Archiwum IPN dr Mariusz Żuławnik – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. Dr Aneta Nisiobęcka (AIPN) – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. Prof. Alicja Kulecka, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. Jacek Wróbel (AIPN) – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. Dr hab. Lucyna Harc, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. Jarosław Zaroń, dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. Paweł Tomasik (AIPN) – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)
VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.”. Tomasz Stempowski (AIPN) – Warszawa, 21 września 2022. Fot. Katarzyna Adamów (AIPN)

W dniach 21–22 września 2022 w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie odbyły się obrady VI Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – »My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.«”.

Archiwum IPN jest współorganizatorem konferencji z cyklu „Educare necesse est...” od inicjacji projektu w 2016 r. Konferencje te są miejscem spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy archiwistami i historykami a nauczycielami i edukatorami. Ich celem jest prezentacja  środowiskom związanym z szeroko pojętą edukacją źródeł archiwalnych ubogacających nauczanie historii oraz nieodzownych do  tworzenia scenariuszy lekcyjnych, pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych.

Tematem tegorocznego spotkania były migracje wewnętrzne i zewnętrzne, adaptacja migrantów w nowych środowiskach oraz ich wkład w życie kulturalne, ekonomiczne i społeczne.

W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej konferencję otworzył zastępca dyrektora Archiwum IPN dr Mariusz Żuławnik. Otwierając obrady, do uczestników, z życzeniami owocnej debaty, zwrócili się w imieniu współorganizatorów: dr hab. Lucyna Harc, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Jarosław Zaroń,  dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz prof. Alicja Kulecka z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podczas konferencji interesujące referaty wygłosili pracownicy Archiwum IPN: Jacek Wróbel, dr Aneta Nisiobęcka, Tomasz Stempowski, Radosław Poboży i Paweł Tomasik.

O dokumentach z zasobu archiwum i potencjalne ich edukacyjnego wykorzystania opowiedzieli także koledzy z innych jednostek Instytutu: Marta Superson-Haładyj (Oddział IPN w Rzeszowie), dr Marta Milewska (Oddział IPN w Warszawie) i Marzena Kujot (Oddział IPN w Gdańsku).

Program konferencji w załączeniu.

* * *

Cykl „Educare necesse est...” to wspólny projekt Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Warszawie, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz (od 2019 r.) Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Konferencje mają na celu zapoznanie środowiska nauczycieli i edukatorów z zasobami i edukacyjną ofertą archiwów oraz zachęcenie do jak najszerszego korzystania ze źródeł historycznych w ramach zajęć szkolnych. Spotkania są okazją do zaprezentowania interesujących dokumentów oraz do wymiany doświadczeń w zakresie działań popularyzatorskich i form edukacyjnych realizowanych w archiwach i wykorzystywanych w praktyce szkolnej.

Dotychczas odbyło się pięć sesji:

Teksty referatów publikowane są corocznie w wydawnictwie pokonferencyjnym „Educare necesse est…” pod red. dr Violetty Urbaniak (APW). Publikacje pokonferencyjne dostępne są pod linkiem: https://ipn.gov.pl/pl/archiw/dzialalnosc-naukowa-i-p/konferencje/161000,Educare-necesse-est.html.

 

do góry