Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – „My wśród obcych, obcy wśród nas – od średniowiecza do końca XX w.” – Warszawa, 21–22 września 2022

  • Educare necesse est…

Archiwum IPN zaprasza na kolejną konferencję z cyklu „Educare necesse est…”.

Tegoroczna edycja organizowana jest pod tytułem „My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.”. Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej.

Podczas obrad omawiane będą zagadnienia dotyczące: migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków, napływu na ziemie polskie cudzoziemców oraz adaptacji migrantów w nowych dla nich (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym lub politycznym) środowiskach.

Konferencja odbywać się będzie w dniach 21–22 września 2022 r. w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7). Będzie także możliwość udziału w obradach w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Google Meet.

Zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do nadsyłania zgłoszeń do udziału w jej obradach z referatem lub bez referatu.

Zgłoszenia udziału w konferencji z referatem prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2022 r. (formularz do pobrania).

Na zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w konferencji bez referatu czekamy do 1 września 2022 r. (formularz do pobrania).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl.

Cykl „Educare necesse est...” to realizowany od 2016 r. wspólny projekt Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Warszawie, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz (od 2019 r.) Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Konferencje mają na celu zapoznanie środowiska nauczycieli i edukatorów z zasobami i ofertą edukacyjną archiwów oraz zachęcenie do jak najszerszego korzystania ze źródeł historycznych w ramach zajęć szkolnych. Spotkania są okazją do zaprezentowania interesujących dokumentów oraz do wymiany doświadczeń w zakresie działań popularyzatorskich i form edukacyjnych realizowanych w archiwach i wykorzystywanych w praktyce szkolnej.

Dotychczas odbyło się pięć sesji:

  • Educare necesse est… – Ale jak i dlaczego?” (Warszawa, 2016 r.),
  • „Educare necesse est… – Powrót do źródeł” (Warszawa, 2017 r.),
  • „Educare necesse est… – Patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej” (Warszawa, 2018 r.),
  • „Educare necesse est… – Dziedzictwo pamięci” (Warszawa, 2019 r.),
  • „Educare necesse est… – Rzeczpospolita małych ojczyzn” (Warszawa, 2021 r., on-line).

Teksty referatów publikowane są corocznie w wydawnictwie pokonferencyjnym „Educare necesse est…” pod red. dr Violetty Urbaniak (APW). Publikacje pokonferencyjne są dostępnr fo pobrania w zakładce Archiwa na stronie internetowej IPN

do góry