Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – 20 maja 2022

Wystawa Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II oraz Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu została zaprezentowana w Rzymie.

Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wykład podczas otwarcia wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” wygłosił wiceprezes IPN dr hab. Karol Polejowski – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Prof. Davide Cito, wicerektor Papieskiego Uniwersytetu św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Marek Sorgowicki, chargé d’affaires Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża – Rzym, 20 maja 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski, wicerektor Uniwersytetu prof. Davide Cito oraz Marek Sorgowicki, chargé d’affaires Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. Ekspozycja wystawy w Rzymie to efekt współpracy z Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej.

Wiceprezes IPN wygłosił podczas wernisażu wykład poświęcony kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, Janowi Pawłowi II oraz roli Kościoła i obu wybitnych Polaków w procesie wyzwalania się Polski spod komunizmu.

– Kardynał Wyszyński odegrał kluczową rolę w negocjacjach z władzami i przygotowaniach do papieskiej pielgrzymki. Wizyta Jana Pawła II, jaka miała miejsce w 1979 r., była wielkim sukcesem polskiego Kościoła, pomogła Polakom „policzyć się” i stała się jedną z najważniejszych przyczyn rewolucji „Solidarności”. W chwili wybuchu strajków robotniczych w Polsce latem 1980 r. prymas zdawał sobie sprawę, że mają one podłoże nie tylko ekonomiczne. Podjął dwutorowe działania: wzywał do uspokojenia sytuacji (w obawie przed sowiecką interwencją) i równocześnie popierał najważniejszy postulat strajkujących w postaci powołania niezależnych związków zawodowych. Oceniał aktywność „Solidarności” przez pryzmat dobra wspólnego całego narodu oraz realiów geopolitycznych Polski. Uważał, że powstanie ruchu, jako autentycznej reprezentacji społeczeństwa, zdejmuje z Kościoła wiele obowiązków politycznych. Jednak nie wahał się też napominać liderów ruchu i sugerować kierunku, w jakim powinni zmierzać – mówił dr hab. Karol Polejowski podczas wydarzenia.

„Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”

Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego w październiku 2018 roku 70. jubileuszu objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Wystawę okolicznościową skomponowaliśmy zestawiając zdjęcia archiwalne i cytaty. Kluczem do jej zrozumienia jest otwarty katalog pojęć będących filarami, na których opiera się – jak to nazwał Karol Wojtyła – „gramatyki życia” zarówno jednostek, jak i całych społeczności. Także obchodzącej 100-lecie niepodległości Polski.

wystawa do pobrania

 

 
 
 

 

do góry