Nawigacja

Aktualności

„Educare necesse est... – Rzeczpospolita Małych Ojczyzn” – V Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków – 30 czerwca – 1 lipca 2021

W dniach 30 czerwca – 1 lipca odbyła się, współorganizowana przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, V konferencja z cyklu „Educare necesse est...”.

Cykl „Educare nesesse est…” to wspólny projekt Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W 2019 r. do grona organizatorów konferencji dołączyło Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

O wyjątkowości cyklu decyduje fakt, że konferencje od początku pomyślane są jako forum spotkania i wymiany doświadczeń dwóch środowisk – archiwistów i historyków, na co dzień pracujących z materiałami źródłowymi, oraz nauczycieli i edukatorów.

Tegoroczna edycja, organizowana pod tytułem „Educare necesse est – Rzeczpospolita Małych Ojczyzn”, poświęcona była, tworzącej naszą wspólną historię, przeszłości miejsc nam najbliższych.

Konferencja, w której udział wzięło 90 osób, po raz pierwszy odbywała się w całości on-line. Podczas dwóch dni obrad, w ramach siedmiu sesji, zaprezentowanych zostało 27 referatów. Dodatkowo uczestnicy mogli wysłuchać 9 wystąpień eksperckich dotyczących m.in. właściwego zabezpieczania „domowych archiwów”, opracowania, interpretacji i wykorzystania w działaniach edukacyjnych materiałów filmowych (prezentacja Radosława Pobożego z AIPN) oraz niezwykle interesujących projektów edukacyjnych dotyczących historii lokalnej.

W gronie referentów znaleźli się pracownicy Instytutu: dr Rafał Leśkiewicz (BBH), dr Marta Milewska (OBBH w Warszawie), Janusz Oszytko (Delegatura IPN w Opolu), Elżbieta Strehlau (OAIPN w Gdańsku) i Paweł Czerniszewski (BBH).

Po raz pierwszy w obradach wzięli udział badacze z zagranicy – niezwykle interesujące wystąpienie „Archiwalia polonijne obwodu odeskiego: źródła nieznane lub mało znane” zaprezentowali Julia Grozna i dr Niko Rergo ze, współpracującego z Archiwum IPN, Archiwum Państwowego Obwodu Odeskiego. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: http://agad.gov.pl/EDU/educare.html, na której publikowane są wystąpienia eksperckie i prezentacje towarzyszące wygłoszonym referatom.

Na jesień 2021 r. planowana jest publikacja pokonferencyjna zawierająca teksty wszystkich wystąpień.

do góry