Nawigacja

Aktualności

IV Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...” – Warszawa, 13–14 czerwca 2019

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”, która odbędzie się w dniach 13–14 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Konferencja, będąca wspólnym projektem Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,  Archiwum Państwowego w Warszawie, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jest forum wymiany doświadczeń pomiędzy archiwistami, historykami i nauczycielami. Obrady stanowią okazję do prezentacji niepublikowanych dokumentów archiwalnych, omówienia znaczenia materiałów źródłowych w edukacji szkolnej oraz wskazania form działań edukacyjnych i popularyzatorskich archiwów.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji pt. „Educare necesse est… — dziedzictwo pamięci” będą rozważania dotyczące szeroko rozumianego dziedzictwa pamięci jako wartości w edukacji publicznej.

Poza sesjami z referatami i komunikatami, proponujemy Państwu w tym roku warsztaty praktyczne, organizowane w trzech archiwach warszawskich: Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Państwowym w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (w załączaniu propozycje tematów warsztatów).

Zgłoszenia udziału w konferencji i warsztatach należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: magdalena.molczanowska@ipn.gov.pl

Propozycje referatów lub komunikatów oraz deklarację udziału w warsztatach do 15 kwietnia 2019 r., natomiast zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu – do 15 maja 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

do góry