Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”

  • II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN) II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN)
  • II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN) II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN)
  • II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN) II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN)
  • II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN) II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN)
  • II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN) II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN)
  • II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN) II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN)
  • II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN) II Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”. Fot. Katarzyna Adamów (Archiwum IPN)

6 i 7 czerwca 2017 r. obradowała w Warszawie II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est”, której współorganizatorem, obok Archiwum Państwowego w Warszawie, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, było Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Pierwszy dzień obrad w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej, otworzył dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN.

Archiwiści i nauczyciele obradowali przez dwa dni w ramach czterech bloków tematycznych. Łącznie wygłoszono 37 referatów na temat zmian w nauczaniu historii w kontekście reformy oświatowej, cennych dla edukacji szkolnej źródeł archiwalnych, dokumentujących polskie drogi do niepodległości, oraz sposobów popularyzacji zasobu archiwalnego.

Podczas tej edycji konferencji bardzo interesujące wystąpienia zaprezentowali pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. dr hab. Rafał Reczek – dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu, Sylwia Wilczewska i Jolanta Brzozowska z Oddziału IPN w Białymstoku oraz Agata Dawidowicz-Stan, Sylwia Kurzyp, Paweł Czerniszewski i Żaneta Chojnowska z Archiwum IPN w Warszawie.

Konferencja przybliżyła nauczycielom nasz zasób archiwalny oraz wskazała możliwości korzystania z niego w pracy z uczniami. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń na temat rodzajów zajęć realizowanych w archiwach i popularyzacji zasobów archiwalnych.

do góry