Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Promocja albumu „»Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135 rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 28 marca 2023

Promocja albumu „»Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135 rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 28 marca 2023

28 marca 2023 r. o godz. 17.00 zapraszamy na promocję albumu pt. „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce, połączoną z uroczystym zakończeniem prezentacji wystawy pod tym samym tytułem. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce przy ul. Pułaskiego 24. Uroczystość poprzedzi kuratorskie oprowadzenie po wystawie (godz.16.30-17.00). 

W pierwszej części spotkania dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk przypomni historię powstania wystawy, opowie o projektach edukacyjnych poświęconych popularyzacji historii polskich Sokołów w USA oraz dalszych planach związanych z ekspozycją. W wydarzeniu udział weźmie prezes Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce Timothy Kuzma (on-line).

W drugiej części uroczystości zapraszamy na dyskusję o albumie pt. „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce. W rozmowie o pracy nad publikacją, źródłach wykorzystanych do przygotowania albumu i wyzwaniach związanych z przygotowywaniem przez archiwistów wystawy muzealnej wezmą udział pracownicy AIPN, a zarazem współautorzy albumu: dr Justyna Staroń i Krzysztof Pawluczuk oraz kurator wystawy Grzegorz Trzyna. Spotkanie poprowadzi redaktor Agnieszka Oszczyk.

Po dyskusji artyści z Teatru Muzycznego „Od Czapy” wykonają utwory związane z ruchem sokolim, śpiewane przez Sokołów i zamieszczane w ich śpiewnikach.

Album pt. „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce to zbiór artykułów na temat historii i działalności polskiego ruchu sokolego w Stanach Zjednoczonych. Autorzy przedstawiają w nim genezę Sokolstwa w USA, jego związki z Polską, działalność patriotyczną i wychowawczą. Omawiają także zaangażowanie ruchu na rzecz „sprawy polskiej”, podkreślając wkład organizacji w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Album i wystawa archiwalno-muzealna pod tym samym tytułem powstały w oparciu o bezcenne zbiory Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce, przekazane do zasobu Archiwum IPN w 2019 r. W skład kolekcji wchodzą dokumenty dotyczące działalności polskiego Sokolstwa w Ameryce oraz związane z wybitnymi członkami tej organizacji: korespondencja, prasa, unikatowe fotografie, a także mundury, sztandary i odznaczenia.

Przypadająca w ubiegłym roku 135. rocznica założenia pierwszego gniazda sokolego w Chicago, stała się dla Archiwum IPN inspiracją do przygotowania wystawy na temat historii i dorobku tej organizacji.

Wernisaż ekspozycji „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce, przygotowanej przez Archiwum IPN we współpracy z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Muzeum Sportu, odbył się 16 września 2022 r. w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Na wystawie zaprezentowano niemal czterysta unikalnych eksponatów, w tym m.in.: list Heleny Paderewskiej, przewodniczącej Polskiego Białego Krzyża (PBK), do Agnieszki Wisły, odznaki związane z Sokolstwem, liczne zdjęcia czy „Memoriał do cywilizowanych narodów świata w sprawie Polski” przekazany przez Związek Sokołów Polskich w Ameryce na początku 1915 r. prezydentowi Stanów Zjednoczonych oraz wszystkim ambasadorom rezydującym w Waszyngtonie. Uzupełnieniem ekspozycji oryginalnych dokumentów i artefaktów są interaktywne pulpity i projekcje multimedialne, a wśród nich fabularyzowany dokument zrealizowany z okazji 15-lecia rekrutacji do Armii Polskiej we Francji, przeprowadzonej na terenie USA i Kanady w trakcie I wojny światowej.   

Dopełnieniem wystawy archiwalno-muzealnej jest składająca się z szesnastu plansz ekspozycja plenerowa pod tym samym tytułem, prezentowana dotychczas w Warszawie, Warce, Zakopanem, Krakowie, Rzeszowie i Sanoku.

Projekt wystaw: 7muz.pl

do góry