Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

„Ramię krzep – Ojczyźnie służ” – konkurs Archiwum IPN na komiks lub etiudę filmową

  • „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” – konkurs Archiwum IPN na komiks lub etiudę filmową
    „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” – konkurs Archiwum IPN na komiks lub etiudę filmową

Co znaczyło hasło „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” dla młodych polskich emigrantów w Ameryce? Czym było Sokolstwo Polskie i jakie są jego zasługi w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Jaki wpływ miało Sokolstwo na karierę sportową jednego z najsłynniejszych baseballistów, Stana Musiała?

Wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy chcą poznać odpowiedzi na te pytania i wygrać atrakcyjne nagrody, zapraszamy do udziału w konkursie „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”!

Konkurs organizowany jest w 135. rocznicę powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce i w związku z wystawą, przygotowaną przez Archiwum IPN w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, zawierającą bezcenne dokumenty i muzealia przekazane do zasobu Instytutu przez Związek Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu komiksu lub filmu przedstawiającego historię wybranego bohatera lub wydarzenia związanego z działalnością niepodległościową bądź sportową Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

Praca konkursowa powinna być wykonana w języku polskim, z zachowaniem następujących kryteriów:

  • komiks – zamknięta całość o objętości 5–10 stron/plansz formatu A4;
  • film – udźwiękowiony, o długości od 1,5 min. do 10 min. 

Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: 10–14 lat i 15–18 lat.

Do przygotowywania pracy konkursowej można wykorzystać dokumenty archiwalne i opracowania związane z historią Sokolstwa Polskiego w Ameryce, które są dostępne na naszej stronie:

Dla zwycięzców przewidujemy dwie nagrody główne – odrębnie w kategorii komiks i w kategorii film.

Nagrodę główną stanowi:

  • wydanie nagrodzonej pracy w Wydawnictwie IPN (w przypadku komiksu) lub jej prezentacja w mediach społecznościowych (w przypadku filmu);
  • roczny karnet bezpłatnych wejść na wystawy stałe i czasowe oraz wydarzenia organizowane przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Autor/autorzy pracy i opiekunowie merytoryczni otrzymają także pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w formie wydawnictw i materiałów promocyjnych IPN.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 31 marca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Archiwum Instytut Pamięci Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1
02-676 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”

Więcej informacji, regulamin i formularze zgłoszeniowe znajdziecie pod linkiem:

„Ramię krzep – Ojczyźnie służ” – konkurs Archiwum IPN na komiks lub etiudę filmową

Ogłoszenie wyników na stronie www.ipn.gov.pl:  15 kwietnia 2023 r.

do góry