Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Wystawa IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” w Gruzji

3 października 2022 roku w Państwowym Uniwersytecie im. Ivane Javahishvili w Tbilisi została zaprezentowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, która jest elementem międzynarodowego projektu. W wernisażu wzięli udział przedstawiciele IPN z wiceprezesem dr. hab. Karolem Polejowskim na czele.

Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Karol Polejowski, wiceprezes IPN, podczas otwarcia wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Otwarcie wystawy IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Spotkanie przedstawicieli IPN z dyrektorem Archiwum Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji Badri Cherkezishvili – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyrektor Archiwum Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji Badri Cherkezishvili – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Spotkanie wiceprezesa IPN dr. hab. Karola Polejowskiego i dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk z dyrektorem Archiwum Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji Badri Cherkezishvili – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Karol Polejowski, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Spotkanie przedstawicieli IPN z dyrektorem Archiwum Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji Badri Cherkezishvili – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Spotkanie przedstawicieli IPN z dyrektorem Archiwum Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji Badri Cherkezishvili – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Spotkanie przedstawicieli IPN z Dyrektor Generalną Narodowego Archiwum Gruzji Teoną Iashvili – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Spotkanie przedstawicieli IPN z Dyrektor Generalną Narodowego Archiwum Gruzji Teoną Iashvili – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Spotkanie przedstawicieli IPN z Dyrektor Generalną Narodowego Archiwum Gruzji Teoną Iashvili – Tbilisi, 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele IPN złożyli kwiaty pod pomnikiem śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi – 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele IPN złożyli kwiaty pod pomnikiem śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi – 3 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele IPN podczas III Międzynarodowego Kongresu Kaukaskiego na Uniwersytecie im. Ivane Javahishvili w Tbilisi – 4 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele IPN podczas III Międzynarodowego Kongresu Kaukaskiego na Uniwersytecie im. Ivane Javahishvili w Tbilisi – 4 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
III Międzynarodowy Kongres Kaukaski na Uniwersytecie im. Ivane Javahishvili w Tbilisi – 4 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
III Międzynarodowy Kongres Kaukaski na Uniwersytecie im. Ivane Javahishvili w Tbilisi – 4 października 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)

Polskę i Gruzję łączy doświadczenie niewoli oraz walki o niepodległość. Polacy i Gruzini ramię w ramię walczyli na wielu frontach II wojny światowej. Jak przypomniał wiceprezes IPN, Gruzini – jako oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim – stanęli do walki w obronie naszych granic we wrześniu 1939 roku.

Wielu z nich wyróżniło się odwagą i męstwem, za co otrzymali najwyższe polskie odznaczenia wojenne. Po zakończeniu walk część dostała się do niewoli niemieckiej lub sowieckiej i tam ponieśli śmierć – mówił dr hab. Karol Polejowski.

Wiceprezes IPN podkreślił, że pamięć o XX-wiecznych reżimach w dużej mierze ukształtowała naszą europejską świadomość, która każe nam wszystkim przeciwstawiać się wszelkim pogwałceniom praw narodu do samostanowienia.

Tę postawę zawdzięczamy też generałowi Andersowi i dzielnym, walecznym gruzińskim żołnierzom, których poprowadził przez trzy kontynenty – dodał.

Ekspozycja IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności" jest częścią międzynarodowego projektu pod tym samym tytułem, który ma na celu upamiętnić wysiłek zbrojny PSZ podczas II wojny światowej oraz losy ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa. Projekt obejmie swym zasięgiem ponad 50 państw na całym świecie.

Armia generała Andersa  miała nas zaprowadzić do wolności, „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, projekt Instytutu Pamięci Narodowej, ma na celu upamiętnić ich walkę przypomniał podczas otwarcia wystawy zastępca prezesa dr hab. Karol Polejowski.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji.

Przed wernisażem delegacja IPN spotkała się w Tbilisi z dyrektor generalną Narodowego Archiwum Gruzji Teoną Iashvili oraz z dyrektorem Archiwum Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji Badri Cherkezishvili. Złożyła także kwiaty przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

4 pażdziernika 2022 roku zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski wziął udział w III Międzynarodowym Kongresie Kaukaskim odbywającym się na Uniwersytecie im. Ivane Javahishvili w Tbilisi. W części poświęconej zagadnieniom dotyczącym XX w. przedstawił dorobek Instytutu Pamięci Narodowej i nakreślił wyzwania, które przed nim stoją.

 

Zdjęcie żołnierzy Wojska Polskiego, Gruzinów i Polaków
(fot. Biblioteka Narodowa Parlamentarna Gruzji)
Internowani oficerowie polscy i gruzińscy z płk. Mikołajem Wacznadzem
(fot. SOVLAB)
Mikołaj Kwałiaszwili w 1939 r. służył w Wojsku Polskim w 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Po 1945 r. aresztowany przez bezpiekę sowiecką. Po okrutnym śledztwie i pobycie w więzieniu zesłano go do łagrów. Na zdjęciu rodzina Kwałiaszwili po II wojnie światowej
(fot. Gruzińskie Narodowe Centrum Rękopisów w Tibilisi)

 

* * * 

Historia stosunków polsko-gruzińskich sięga XVII w. Do Gruzji trafiali zesłańcy polityczni po przegranym powstaniu kościuszkowskim oraz jeńcy wojenni po inwazji Napoleona na Rosję w 1812 r. Później na ziemie gruzińskie trafiali powstańcy listopadowi 1831 r. i styczniowi 1863 r. oraz żołnierze polscy w służbie Imperium Rosyjskiego. Przebywający w Gruzji Polacy skupiali się nie tylko na handlu i drobnym biznesie, ale wielu z nich poświęciło się działalności naukowej lub artystycznej. Polacy, którzy zapisali się zarówno w historii Gruzji, jak i Polski, to m. in. Józef Chodźko (topograf i geodeta w służbie rosyjskiej, badacz Kaukazu), Leon Chwistek (filozof i matematyk), Aleksander Szymkiewicz (architekt działający w Gruzji), Edmund Osterloffpionier (współtwórca polskiej fotografii artystycznej), Ilja Zańkowski (malarz-pejzażysta).

Po rewolucji bolszewickiej znaczna część Polaków powróciła do ojczyzny – II Rzeczypospolitej. Ci, którzy postanowili pozostać w Gruzji, stali się ofiarą sowieckich represji okresu 1937–38. Na mocy rozkazów: 00447, dotyczącego tzw. operacji kułackiej i 00485, dotyczącego operacji polskiej, Sowieci wydali dziesiątki wyroków śmierci wobec Polaków, mieszkańców ówczesnej Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Wydawać się mogło, że zakończenie II wojny światowej zatrzyma falę represji wobec Polaków przebywających w Gruzji. Tak się jednak nie stało. Osoby, które przetrwały czystkę stalinowską z lat 30., zmuszano do opuszczenia Gruzji.

Obecnie w Gruzji mieszka ok. 5 tysięcy osób o polskich korzeniach. Mniejszość polska na ulicach Tbilisi wciąż pozostaje widoczna, a polskie stowarzyszenia prężnie działają, propagując historię, kulturę i język polski. Do najważniejszych organizacji polonijnych w Gruzji należą: Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi; Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji „Polonia”; Związek Polonii Medycznej w Gruzji im. św. Grzegorza Peradze; Związek Polaków Południowej Gruzji oraz Guryjscy Polacy.

Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z instytucjami gruzińskimi na polu naukowo-archiwalnym oraz w zakresie poszukiwań miejsc tajnych pochówków ofiar represji sowieckich, do których doszło w XX w. na terenie Gruzji. Efektem tej współpracy jest wydana w 2019 r. książka w języku gruzińskim „Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937–1938. Represje wobec Polaków” oraz publikacja „Pod skrzydłami Rzeczypospolitej. Emigracja gruzińska w Polsce 1921–1939”.

do góry