Nawigacja

Książki

Pod skrzydłami Rzeczypospolitej. Emigracja gruzińska w Polsce 1921–1939

David Kolbaia, Pod skrzydłami Rzeczypospolitej. Emigracja gruzińska w Polsce 1921–1939, wydanie II uzupełnione, poprawione, Warszawa 2019, 248 s., ISBN: 978-83-8098-594-0

Album prezentuje życie Gruzinów w przedwojennej Polsce. Zarys historii Gruzinów, przyczyny, drogi ich przybycia do Polski i życie w Polsce opisuje wprowadzenie pióra autora tomu. Fotografie z kolei, wraz z obszernymi opisami, powiedzą bardzo wiele o przebiegu ich kariery i życia w Polsce.

W  1921  roku  pełniący  obowiązki  szefa  Sztabu  Generalnego  gen.  Władysław Sikorski, po uzyskaniu zgody MSZ i po zapoznaniu się z pozytywną opinią Sztabu  Generalnego, wyraził zgodę na przyjęcie Gruzinów do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie. Pod uwagę brano, poza względami politycznymi i wojskowymi, fakt,  że w 1917 i 1918 roku ówczesny rząd gruziński zajął nader przychylne stanowisko wobec tworzących  się wówczas na Kaukazie  oddziałów  polskich,  które  były  wspomagane przez gruziński rząd i społeczeństwo, mimo że nie istniał jeszcze rząd niepodległej Polski. Jak stwierdza poseł Tytus Filipowicz, sumy obciążające Polskę za subwencjonowanie tych oddziałów przekraczały w 1920 roku sumę kilkunastu milionów franków. „Zaznaczyć wypada, że rząd gruziński nie przedstawił żadnych rachunków Polsce, a to ze względu na stosunek przyjacielski, łączący oba państwa. Tak więc zamierzony akt pomocy gruzińskiej w jej ciężkich chwilach emigracyjnych był ze strony Polski również wyrażeniem wdzięczności i poniekąd spłaceniem zaciągniętych długów”. 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry