Nawigacja

Komunikaty

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej udostępniło w ramach publicznego „Inwentarza archiwalnego” kolejne opisy jednostek archiwalnych przechowywanych w zasobie IPN

 • AIPN, fot. Katarzyna Adamów AIPN, fot. Katarzyna Adamów
 • AIPN, fot. Katarzyna Adamów AIPN, fot. Katarzyna Adamów
 • Magazyn archiwalny, ul. Kłobucka, fot. Katarzyna Adamów Magazyn archiwalny, ul. Kłobucka, fot. Katarzyna Adamów
 • Magazyny archiwalne, fot. Katarzyna Adamów Magazyny archiwalne, fot. Katarzyna Adamów

25 października 2019 r. Instytut Pamięci Narodowej opublikował na stronie internetowej inwentarz.ipn.gov.pl kolejne 94 tysiące opisów akt ze swojego Archiwum. Publiczny „Inwentarz archiwalny” IPN, udostępniany w internecie od 31 grudnia 2012 r. (od 27 lutego 2017 r. w nowej odsłonie), zawiera aktualnie informacje o ponad 2,1 mln jednostek archiwalnych.

Inwentarz uzupełniono o opisy akt wytworzonych (zgromadzonych) przez:

 • cywilne organy bezpieczeństwa państwa (ponad 39 tysięcy nowych rekordów, w tym pochodzących ze zlikwidowanego tzw. zbioru zastrzeżonego),
 • wojskowy wymiar sprawiedliwości (ponad 24000),
 • jednostki i administrację wojskową (ponad 5200),
 • cywilny wymiar sprawiedliwości (ponad 4900),
 • Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich i jej terenowe ogniwa (ponad 3500),
 • wojska wewnętrzne (ponad 400),
 • wojskowe organy bezpieczeństwa państwa (ponad 400),
 • władze okupacyjne i instytucje III Rzeszy Niemieckiej (ponad 3400),
 • instytucje penitencjarne (ponad 2200),
 • instytucje państwowe i organizacje społeczne (ponad 3000),

jak również akt z grup:

 • archiwa osobiste i kolekcje (ponad 3600),
 • dział zbiory archiwalne (ponad 2200 nowych rekordów).

Wśród opublikowanych opisów akt na uwagę zasługują:

 1. zespół: Niemiecka Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu (Umwandererzentrale Posen, UWZ), zawierający fotografie Polaków z okupowanej Wielkopolski, sporządzone do celów tzw. badań rasowych (spis IPN BU 3952). Zbiór jest obecnie w trakcie porządkowania, opisu i systematycznej digitalizacji. Zaimportowano opis 800 jednostek archiwalnych;
 2. Zbiór kopii cyfrowych akt dotyczących stosunków między PRL a Watykanem w latach osiemdziesiątych XX w. (spis IPN BU 3215), otrzymanych z węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, NEB);
 3. Zbiór kopii cyfrowych polskojęzycznych gazet ukazujących się w ZSRS w języku polskim na początku lat trzydziestych XX w. („Głos Młodzieży”, „Marchlewszczyzna Radziecka” pozyskanych  z Fundacji Wolność i Demokracja - spis IPN BU 3826);
 4. Zbiór archiwaliów stanowiących mienie porzucone po byłym funkcjonariuszu SB Jerzym Pilitowskim, na który złożyły się przeważnie odznaczenia i medale pamiątkowe z okresu dyktatury komunistycznej oraz wewnętrzne publikacje PZPR i innych organizacji reżimowych, a także druki NSZZ „Solidarność” i publikacje drugiego obiegu (spis IPN Sz 823);
 5. Zbiór notacji Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – tj. zapisów audiowizualnych relacji członków SWAP (spis IPN BU 3862);
 6. zespół: Sąd Polowy 1 Dywizji Piechoty (podporządkowanej ZSRS) w latach 1943-1947 zawierający opisy dotyczące spraw sądowych (spis IPN BU 872);
 7. zbiór akt uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i dotyczących komunistycznego nadzoru administracyjnego nad szkolnictwem kościelnym (a w zasadzie jego zwalczania) w latach pięćdziesiątych XX w. (spis IPN BU 3690);
 8. zespół: Sąd Wojewódzki w Warszawie udostępniono ponad 300 tomów opisów akt śledztwa i procesu prowadzonych wobec Grzegorza Żemka, Dariusza Przywieczerskiego, Janiny Chim i innych osób oskarżonych o przestępstwa związane z funkcjonowaniem Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, (spis IPN BU 3670).
 9. zespół: Prokuratura Wojewódzka w Warszawie – udostępniono opisy 11 tomów akt śledztwa dotyczącego sprawy tzw. moskiewskiej pożyczki dla PZPR, prowadzonego przeciwko Mieczysławowi F. Rakowskiemu (spis IPN BU 3635);
 10. Archiwum rodzinne Milertów (Milartów) złożone głównie z dokumentów i fotografii dotyczących osoby Józefa Milarta, oficera zawodowego WP, podczas wojny żołnierza AK, od 1943 do 1944 r. komendanta Obwodu AK we Włodawie, zamordowanego przez sowieckich dywersantów; część przekazanej dokumentacji dotyczy losów członków rodziny deportowanych w 1940 r. do ZSRS (spis IPN BU 3918);
 11. Zbiór wyjaśnień, sprostowań oraz uzupełnień przekazanych do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN opublikowanych zostało 68 nowych rekordów.

Opisy udostępnione w „Inwentarzu” zostały przygotowane w Archiwum IPN w Warszawie oraz w Oddziałowych Archiwach IPN w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i w Delegaturach IPN w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Radomiu.

Publikacja kolejnej transzy opisów jednostek archiwalnych przewidziana jest na kwiecień 2020 r.

W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć niedawną publikację dwutomowego przewodnika po fotografiach zgromadzonych przez b. Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Zbiory fotografii Głównej Komisji znajdują się w Archiwum IPN; ogłoszenie przewodnika po ich zawartości znacząco ułatwi badaczom odnajdywanie materiału dokumentacyjnego do dziejów okupacji niemieckiej w Polsce. 

do góry