Nawigacja

Komunikaty

„System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” – nowa aplikacja na stronie IPN

Barbara Niedzielko
Data publikacji 09.12.2019

Biuro Lustracyjne IPN informuje, że 9 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce „Lustracja” została uruchomiona nowa aplikacja o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne, a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego dokumentu.

Po wprowadzeniu numeru PESEL oraz imienia ojca (szczegółowa instrukcja jest umieszczona przy aplikacji) system podaje datę złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz nazwę organu, któremu oświadczenie zostało przedłożone, nie udziela natomiast informacji o treści oświadczenia lustracyjnego.

Wyszukanie w sposób automatyczny powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne, na pozyskanie danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2019.430 t.j.).

W przypadku nieodnalezienia oświadczenia lustracyjnego w systemie aplikacja wyświetli komunikat podający przyczynę braku takiego dokumentu lub wskaże możliwości kontaktu z Biurem Lustracyjnym IPN (podane zostaną numery telefonów) w celu dalszego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

do góry