Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Seminarium dla nauczycieli „»Warszawa, Warka, Waszyngton… „Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”

Archiwum IPN zaprasza nauczycieli i edukatorów na warsztaty metodyczne w ramach seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… „Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”

Szkolenie, będące częścią projektu działań edukacyjnych towarzyszących wystawie IPN „»Ramię krzep – Ojczyźnie służ« 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”, realizowane jest we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Warsztaty odbędą się 24 stycznia 2023 r., godz. 9:00 – 16:00 w Warce.

Zapisy na platformie MSCDN

Wyjazd do Warki o godz. 9.00 sprzed siedziby Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ul. Janusza Kurtyki 1.

W planie zajęć m.in.:

  • zapoznanie z działalnością Sokolstwa Polskiego w Ameryce,
  • omówienie założeń wystawy „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce i związanych z nią działań edukacyjnych,
  • zwiedzanie wystawy IPN „Ramię krzep - Ojczyźnie służ”….,
  • zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce;
  • warsztaty przygotowujące do udziału w konkursie na komiks lub etiudę filmową.

Zapraszamy do poznania historii Sokolstwa Polskiego w Ameryce i niezwykle bogatej kolekcji dokumentów i artefaktów składających się na wystawę „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”….

Idea Sokolstwa Polskiego, łącząca kult sprawności fizycznej z wartościami patriotycznymi, posiada duży walor edukacyjny, nawiązujący do aktualnych, obecnych w edukacji szkolnej tematów, jak np.:

– emigracja, związki emigrantów z Ojczyzną, integracja a zachowanie tożsamości narodowej na obczyźnie;

– sport jako wartość w wychowaniu i droga kariery;

– wkład kobiet w życie społeczne Polonii i działania niepodległościowe.

do góry