Nawigacja

Centrala

Biuro Informatyki

Adres do korespondencji:
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa


Dyrektor – Sebastian Górkiewicz
sekretariat.bin@ipn.gov.pl 

Sekretariat:
tel. 22 581 89 68
fax 22 581 87 57

p.o. Zastępcy Dyrektora – Dominik Składanowski

tel. 22 581 87 44
sekretariat.bin@ipn.gov.pl

Sekretariat:
tel. 22 581 87 46
fax: 22 581 87 57 

Wydział Wdrożeń i Rozwoju

p.o. Naczelnika – Tomasz Hajnosz
tomasz.hajnosz@ipn.gov.pl 

Wydział Utrzymania Systemów Teleinformatycznych

Naczelnik – Maciej Piotr Sagan
maciej.sagan@ipn.gov.pl   

do góry