Nawigacja

Centrala

Biuro Informatyki

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa


Dyrektor – dr Rafał Leśkiewicz
rafal.leskiewicz@ipn.gov.pl
Sekretariat:
tel. 22 581 89 68
fax 22 581 87 57

 

Zastępca Dyrektora – Jarosław Karwowski
tel. 22 581 87 44
jaroslaw.karwowski@ipn.gov.pl 
Sekretariat:
tel. 22 581 87 46
fax: 22 581 87 57 

 

Wydział Wdrożeń i Rozwoju

Naczelnik – Dominik Składanowski
dominik.skladanowski@ipn.gov.pl 

Wydział Zarządzania Siecią Teleinformatyczną i Aplikacjami

Naczelnik – Piotr Kępski
piotr.kepski@ipn.gov.pl 

Samodzielna Sekcja Bepieczeństwa Teleinformatycznego

Przemysław Chomentowski – p.o.  Kierownika Samodzielnej Sekcji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
przemyslaw.chomentowski@ipn.gov.pl  

do góry