Nawigacja

Centrala

Biuro Informatyki

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa


p.o. Dyrektora – Sebastian Górkiewicz
sebastian.gorkiewicz@ipn.gov.pl
Sekretariat:
tel. 22 581 89 68
fax 22 581 87 57

Zastępca Dyrektora – Jarosław Karwowski
tel. 22 581 87 44
jaroslaw.karwowski@ipn.gov.pl 

Sekretariat:
tel. 22 581 87 46
fax: 22 581 87 57 

 

Wydział Wdrożeń i Rozwoju

Naczelnik – Dominik Składanowski
dominik.skladanowski@ipn.gov.pl 

Wydział Zarządzania Siecią Teleinformatyczną i Aplikacjami

Naczelnik – Piotr Kępski
piotr.kepski@ipn.gov.pl 

Samodzielna Sekcja Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Przemysław Chomentowski – Kierownik Samodzielnej Sekcji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
przemyslaw.chomentowski@ipn.gov.pl  

do góry