Nawigacja

Видання IPN укр

Centrala

Biuro Informatyki

Adres do korespondencji:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa


Dyrektor – Sebastian Górkiewicz
sekretariat.bin@ipn.gov.pl 

Sekretariat:
tel. 22 581 89 68, 22 581 87 46
fax 22 581 87 57

Wydział Utrzymania i Rozwoju Aplikacji

Naczelnik – Dominik Składanowski
dominik.skladanowski@ipn.gov.pl

Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej

Naczelnik – Maciej Piotr Sagan
maciej.sagan@ipn.gov.pl  

Zastępca Naczelnika – Marcin Hryć
marcin.hryc@ipn.gov.pl

Samodzielna Sekcja Wsparcia Użytkowników

Kierownik – Michał Wiśniewski
michal.wisniewski@ipn.gov.pl

 

do góry