Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Centrala

Biuro Informatyki

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa


Dyrektor – Sebastian Górkiewicz
sekretariat.bin@ipn.gov.pl 

Sekretariat:
tel. 22 581 89 68
fax 22 581 87 57

p.o. Zastępcy Dyrektora – Dominik Składanowski

tel. 22 581 87 44
sekretariat.bin@ipn.gov.pl

Sekretariat:
tel. 22 581 87 46
fax: 22 581 87 57 

Wydział Wdrożeń i Rozwoju

Naczelnik – Dominik Składanowski
sekretariat.bin@ipn.gov.pl 

Wydział Utrzymania Systemów Teleinformatycznych

p.o. Naczelnika – Maciej Piotr Sagan
maciej.sagan@ipn.gov.pl 

 

Samodzielna Sekcja Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Przemysław Chomentowski – Kierownik Samodzielnej Sekcji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
przemyslaw.chomentowski@ipn.gov.pl  

do góry