Nawigacja

Видання IPN укр

Centrala

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Adres do korespondencji:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

Dyrektor – Wiesława Misior 
Zastępca Dyrektora – Dariusz Komorowski
Zastępca Dyrektora – Sebastian Marciniak

 

Sekretariat: 

tel  22 581 88 03
fax 22 581 88 14

W skład Biura Administracyjno-Gospodarczego wchodzą:

1)      Wydział Inwestycji – Naczelnik Robert Lotycz
2)      Wydział Zarządzania Nieruchomościami – Naczelnik Arkadiusz Kusy
3)      Wydział Zarządzania Majątkiem Ruchomym – Naczelnik Łukasz Styczeń 
4)      Wydział Logistyki i Planowania – Naczelnik Krzysztof Chojecki, Zastępca Naczelnika Izabela Piróg     

  1. Sekcja Zaopatrzenia
  2. Sekcja Zamówień
  3. Sekcja Kancelarii Ogólnej
  4. Sekcja Małej Poligrafii

5)       Wydział Transportu – Naczelnik Sławomir Szostek

do góry