Nawigacja

Centrala

Biuro Prawne

Adres do korespondencji:
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

p.o. Dyrektora – Krzysztof Zając, radca prawny

Zastępca Dyrektora – Jacek Hejzaradca prawny 

Sekretariat:
tel. 22 581 88 01
bp@ipn.gov.pl 

Wydział Obsługi Prawnej

Naczelnik – Jakub Ciołecki
jakub.ciolecki@ipn.gov.pl 

Wydział Postępowań Administracyjnych

Naczelnik – Maria Jeziorska
maria.jeziorska@ipn.gov.pl 

Wydział Legislacji

Naczelnik – Piotr Dunikowski
piotr.dunikowski@ipn.gov.pl 

 

do góry