Nawigacja

Видання IPN укр

Centrala

Biuro Ochrony

Adres do korespondencji:
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa  

Dyrektor – Mirosław Jeziorski
Sekretariat:
tel. 22 581 85 11

Zastępca Dyrektora – Zenon Bątruk
Sekretariat:
tel. 22 581 85 11

W skład Biura Ochrony wchodzą:

  1. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych – Naczelnik Anna Sęk-Płaska
  2. Wydział Ochrony Obiektów i Spraw Obronnych – Naczelnik Paweł Brzeszkiewicz 
  3. Wydział Bezpieczeństwa Informacji – Naczelnik Alicja Mulier,
  4. Samodzielna Sekcja Kancelarii Tajnej – Kierownik Artur Maziarz
  5. Służba Ochrony IPN – Naczelnik Piotr Tomaszewski
  6. Samodzielna Sekcja Obsługi Bieżącej – Kierownik Maria Szulim
  7. Samodzielna Sekcja Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – Kierownik Zbigniew Łatowski
do góry