Nawigacja

Komunikaty

Oświadczenie IPN w związku z artykułem opublikowanym na portalu wPrawo.pl

Barbara Niedzielko
Data publikacji 07.10.2019

5 października 2019 roku na łamach portalu wPrawo.pl został opublikowany artykuł „Żydokomuna to fakt historyczny!” Prof. Krzysztof Szwagrzyk dla wPrawo.pl! M.in. o ekshumacjach na Wołyniu oraz „czasie Wyklętych” [WIDEO]. W związku z wyżej wymienioną publikacją Instytut Pamięci Narodowej oświadcza, że:

  1. Słowa zawarte w tytule artykułu: „Żydokomuna to fakt historyczny!” nie zostały wypowiedziane przez zastępcę prezesa IPN dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka w rozmowie z red. Jackiem Międlarem i zostały mu nierzetelnie przypisane.
  2. Redaktor prowadzący rozmowę wielokrotnie w czasie trwania nagrania próbował uzyskać potwierdzenie lansowanej przez siebie tezy o istnieniu zjawiska „Żydokomuny”, co jednak w żaden sposób nie zostało potwierdzone przez rozmówcę.
  3. Zastępca prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk na pytanie o reprezentację osób narodowości żydowskiej w komunistycznym, stalinowskim aparacie represji podał liczby pochodzące z badań naukowych prowadzonych przez Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2003 – 2005. Dodał również, że celem badań nie było określenie reprezentacji osób pochodzenia żydowskiego, lecz ustalenie narodowości kadry kierowczniczej komunistycznej bezpieki.
  4. Redakcja portalu wPrawo.pl została wezwana do sprostowania i natychmiastowej zmiany tytułu, w którym dr. hab. Krzysztofowi Szwagrzykowi przypisane są słowa przez niego niewypowiedziane.

p.o. Rzecznika Prasowego IPN
Adam Stefan Lewandowski

Całe nagranie wywiadu:
ttps://wprawo.pl/2019/10/05/zydokomuna-to-fakt-historyczny-prof-krzysztof-szwagrzyk-dla-wprawo-pl-m-in-o-ekshumacjach-na-wolyniu-oraz-czasie-wykletych-wideo/

Plik pdf książki Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom I, 1944-1956:
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12254,Aparat-bezpieczenstwa-w-Polsce-Kadra-kierownicza-t-1-19441956.html

 

do góry